Waterverstandige, industriële toekomst

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Waterverstandige, industriële toekomst

De droge procesindustrie heeft aan water een broertje dood. Toch is water ook in de solids sector een van de belangrijkste grondstoffen voor het productieproces. Immers, hoe vaak gaat een product er niet nat in, om er vervolgens weer gortdroog als poeder uit te komen. Andersom is ook goed denkbaar. Bij al deze processen is water van hoge kwaliteit onmisbaar. Zonder water staat in veel productielocaties alles stil, zou ik zelfs durven te stellen. De beschikbaarheid van water – in overvloed – is voor velen in de Lage Landen een vanzelfsprekendheid, altijd geweest, maar tijden veranderen. Want zo vanzelfsprekend is water als onuitputtelijke bron niet meer. Waterproblematiek waar landen met droge klimaten aan gewend zijn, wordt hier ineens ook actueel. Oké, in mindere mate, maar toch.

Door klimaatverandering nemen de extremen toe. Dit geldt voor natte periodes, maar ook voor droge periodes. Niemand weet hoe het exact gaat uitpakken, maar als dit voorjaar een voorproefje is voor de toekomst, dan kunnen we onze borst nat maken. Sinds eind februari schijnt de zon vrijwel onophoudelijk en is er, met uitzondering van een zondvloed van enkele dagen begin april, nauwelijks een druppel gevallen. Het is iets wat we vaker zien de laatste jaren, de extremen nemen toe. Ofwel het is lang droog, ofwel er valt zo veel regen ineens dat het nauwelijks te verwerken is. De recordregenval van vorig jaar juli met extreem hoge waterstanden in Zuid-Limburg en de Duitse middelgebergten ligt nog vers in het geheugen.

Die enorme regenpieken zijn niet de beste manier om de grondwaterstanden aan te vullen. Bovendien zorgen de droge perioden ervoor dat de aarde extra uitdroogt. Zelfs als er meer regen valt, kan het dan toch steeds droger worden. De zeer droge grond leidt er op zijn beurt toe dat de temperaturen sneller oplopen dan in een normaal voorjaar. Er valt niets te verdampen en alle zonnewarmte gaat direct zitten in het opwarmen van de lucht. Een zichzelf versterkend effect, wat ook op 25 juli 2019 ook de oorzaak was dat de maximumtemperatuur voor het eerst door het 40 graden-plafond schoot. Het opwarmende klimaat zal naar verwachting voor steeds meer problemen gaan zorgen in de drinkwatervoorziening. Het is dus zaak tijdig rekening te houden met schaarste door veel zuiniger en slimmer met deze belangrijke grondstof om te gaan.

De Drinkwaterbedrijven rolden begin mei de blauwe loper uit om aandacht te vragen voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’. Niets te vroeg, want de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt volgens de drinkwatersector tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. ‘Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Het kost steeds meer moeite en geld om voldoende en schoon drinkwater beschikbaar te hebben.’ Kortom, werk aan de winkel industrie! Er zijn genoeg technologische mogelijkheden om verstandiger met drinkwater/gezuiverd proceswater om te gaan. Een tip: laat uw licht schijnen over wat u nu al kunt doen en bezoek de Drinktec die 12 – 16 september in München gehouden wordt. Een waterverstandige, industriële toekomst is zelfs de focus tijdens deze editie. Gaat ’t zien, en investeer in nieuwe waterbesparende technologie. ●

Vincent Hentzepeter, hoofdredacteur

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark