Veiligheidskleppen waarborgen veiligheid in industriële installaties

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Veiligheidskleppen waarborgen veiligheid in industriële installaties

Veiligheidskleppen spelen een belangrijke rol in het garanderen van de veiligheid van industriële installaties, vooral als die onder extreme omstandigheden functioneren. Ron de Weerd vertelt over de sleutelrol die deze kleppen spelen.

Er zijn industriële installaties die opereren onder extreme omstandigheden. Daar wordt bijvoorbeeld productie gedraaid met (hoge) druk en onder extreem hoge of lage temperaturen. Of er zijn chemische of gevaarlijke gassen, dampen of vloeistoffen die onveilige situaties kunnen veroorzaken. “Als een installatie goed functioneert, dan heb je een veiligheidsklep niet nodig”, stelt Ron de Weerd. “Deze treedt namelijk pas in werking als er een probleem ontstaat. Dat gegeven maakt een veiligheidsklep een onderschatte component in een installatie. Er zijn natuurlijk veel goede operators die de installatie onder controle houden. Maar mocht er een situatie ontstaan waarbij er iets fout gaat of uit de hand loopt, dan moet je kunnen vertrouwen op een betrouwbaar veiligheidssysteem waar de veiligheidsklep een belangrijke rol in speelt. In feite werkt dat hetzelfde als bij een verzekering. Op het moment dat er dan toch iets mis gaat, dan hoop je dat je goed verzekerd bent. Als VCC zijnde, proberen we de markt goed te informeren zodat men de juiste veiligheidsklep voor hun installatie selecteert en deze op de goede manier onderhouden worden”.

Lekkage van een veiligheid
Een probleem dat in de praktijk voor kan komen is de lekkage van een veiligheid. Wanneer deze gaat lekken ontstaat er productie- en energieverlies. Mogelijk kan er een gevaarlijke situatie voor de omgeving ontstaan, bijvoorbeeld bij een chemische installatie waarbij chemische stoffen naar buiten komen. Ron: “Door te werken met gecertificeerde veiligheidskleppen en deze veiligheden op de installatie af te stemmen, weet je dat je de juiste veiligheden hebt toegepast. Dan is het zaak deze tijdig te inspecteren, onderhouden en vervangen, om de kans op lekkages te minimaliseren”.

De verkeerde insteldruk
Een belangrijke instelling van een veiligheidsklep is dat deze met de juiste insteldruk geconfigureerd wordt. Dit betekent dat de veiligheid op het juiste punt open gaat. Wanneer de insteldruk verlopen is, kan het zijn dat de veiligheid te vroeg of te laat wordt aangesproken. Ron: “In de praktijk komt het regelmatig voor dat wanneer de veiligheidskleppen vervangen worden, de insteldruk afwijkt. Wees daar te allen tijde scherp op. Je wilt immers niet dat de veiligheid onnodig staat te blazen door een te lage insteldruk, of iets elders in de installatie kapot gaat door een te hoge insteldruk.

Veiligheidskleppen die gaan kleven
Het kan voorkomen dat veiligheidskleppen gaan kleven. Hierdoor gaan ze niet meer open. Ron: “Vervolgens ontstaat er een druk in het systeem. Deze druk moet naar buiten en zal zich altijd bij de zwakste schakel in de installatie uiten. Denk aan pakkingen die eruit knallen of de meetapparatuur die het zal begeven. Je kunt je voorstellen dat wanneer een pakking eruit schiet op het moment dat iemand langs loopt, dat dit niet zonder gevaar is. Daarbij dien je het hele proces uit bedrijf te nemen zodra een pakking eruit knalt. Dat kan een halve tot driekwart dag duren. Een gedwongen stilstand van de installatie kost productie en dat wil je natuurlijk voorkomen”.

Corrosie van een veerveiligheid
De veer van de veerveiligheid kan onderhevig zijn aan slijtage. Wanneer de veer gaat roesten of weg corrodeert, dan ontstaat er materiaalafbreuk en kan de veer zijn werking niet goed doen.. Dit heeft potentieel onveilige situaties en productieverlies tot gevolg. Ron: “Het komt in de praktijk wel eens voor dat veren volledig gebroken zijn, waardoor deze hun werk niet meer kunnen doen. De oplossing om dit te voorkomen is door periodiek alle veiligheden te controleren en te onderhouden. Indien nodig worden de veiligheden vervangen en gereviseerd”.

Explosiegevaar
Wanneer er met gevaarlijke stoffen, dampen en vloeistoffen gewerkt wordt kunnen er onveilige situaties ontstaan. Gebruikt men in de installatie een explosief mengsel, dan kan explosiegevaar op de loer liggen wanneer de veiligheidsklep zijn werk niet goed doet. “Vaak zie je in dit type installaties sensoren (zie binnenkort op onze website) die detecteren wanneer dergelijk gevaar dreigt te ontstaan”.

Zelfontbranding bij zuurstofveiligheden
Ron: “Bij een bepaalde snelheid, druk en temperatuur krijgt zuurstof de neiging tot zelfontbranding. Daardoor ontstaat er een ontstekingsbron in de leidingen wat kan leiden tot metaalbrand. Het komt niet vaak voor, maar is zeker iets om rekening mee te houden. Voorkom dat deze situatie ontstaat door de snelheid in de gaten te houden of neem speciale materialen”.

Safety Valve Management
Met meer dan 30 jaar ervaring in de appendagemarkt, weet VCC alles over veiligheidskleppen, regelkleppen, afsluiters en andere appendages. Ook hoe deze het beste toegepast kunnen worden. Ron: “In al die jaren hebben we vele scenario’s voorbij zien komen. Gezien de speciale omstandigheden en grote krachten die bij zulke installaties vrij komen en de mogelijk grote gevolgen, is het cruciaal om de juiste keuzes te maken. Ook al gaat het heel vaak goed, het is iets om alert op te blijven. Voorkom productieverlies en risicovolle situaties door je goed in te lezen. Weet welke veiligheidskleppen voor jouw installatie bestemd zijn en zorg voor een goed onderhoudsprogramma. Het team van VCC adviseert je hier graag over”.

Lees meer icon.arrow--dark

Geschreven door

VCC BV

VCC BV (Valves & Controls) is uw partner als het aankomt op de nieuwlevering van appendages. Efficiënt en duurzaam werken staan bij ons centraal. Actief in de stoomindustrie, cryogene branche,... Lees meer