In industriële toepassingen is er behoefte aan brandafsluiters die zodanig ontworpen zijn dat zij geen belemmering in de leiding vormen. Veel brandkleppen zijn echter ontworpen voor gebruik in ventilatiekanalen in bijvoorbeeld kantoren en ziekenhuizen. Het uitgangspunt daar is vaak ook anders want in die gevallen dient een kanaal soms ook juist rook af te voeren. Andere worden ingezet om bijvoorbeeld in een deur of wand geplaatst te worden om bij een brand een doorgang af te sluiten en de brandwerendheid van die wand intact te houden. Heel anders dus dan het gebruik in leidingen waardoor product wordt getransporteerd. Bij de toepassingen in de industrie is er vraag naar brandkleppen om verspreiding van een brand via een leiding voor afzuiging of producttransport te voorkomen. Anderzijds is er ook de vraag naar afsluiters in het kader van brandcompartimentering. Voor deze toepassingen beschikt VDL Industrial Products over diverse producten. Voor eenvoudigere toepassingen is er het programma van Firebreak brandschuiven. De Firebreak brandschuiven hebben recent een aantal modificaties ondergaan en zijn nu tevens gecertificeerd conform EN1366-2. De basismodellen werken met een smeltzekering maar ook activatie via externe signaalgevers is mogelijk. Zij worden veelal ingezet bij aspiratieleidingen en doorvoeringen in wanden. Voor meer complexere situaties zoals bijvoorbeeld pneumatische transportinstallaties is er de Firesafe. Deze brandafsluiter is enkel ontworpen om de brand- en rookwerendheid van wanden en vloeren bij doorgang van leidingwerk intact te laten. Verschillende soorten signaalgevers en al dan niet optionele voorzieningen maken dat de Firesafe breed inzetbaar is. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk een brandafsluiter te installeren bij zuig- of blaastransport van producten met lastige fysieke eigenschappen door gebruik van een vrijblaasinrichting. Er is een Europese norm die procedures beschrijft hoe producten op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven geclassificeert worden: EN 13501-3. Hierin zijn ook de brandkleppen opgenomen. De Firebreak schuiven zijn geclassificeerd REI 120 wat betekent dat zij voor 120 minuten bestand zijn. De Firesafe is gecertificeerd voor 90 minuten conform de NEN 6069 en diverse andere certificeringen. VDL Industrial Products adviseert u graag.