Vandersanden Group is één van de grootste baksteenfabrikanten in Europa. Vandersanden produceert 400 miljoen bakstenen per jaar. Dit productieproces brengt kwartsstof met zich mee dat schadelijk is voor de gezondheid van de werknemers en het milieu. De oude ontstoffingsinstallatie had onvoldoende capaciteit om aan de strenge normen te voldoen, waardoor Vandersanden op zoek ging naar een nieuwe ontstoffingsinstallatie en hiervoor beroep deed op Keller Lufttechnik Benelux. Als ontstoffingsinstallatie werd gekozen voor een natafscheider, aangezien dit enerzijds compacter is en anderzijds het afgescheiden slib gerecycleerd kan worden. De vervuilde lucht met stof komt in de natafscheider terecht. Daar bevindt zich de besproeiingszone. Aan de smalste doorgang wordt door de hoge snelheid van de luchtstroom het water door het venturi-effect aangezogen en intensief verstuifd. Daardoor ontstaat een homogene waterdruppelsluier die de stofdeeltjes vangt. Door de middelpuntvliegende kracht worden de waterdruppels in het natafscheiderhuis van de luchtstroom gescheiden. De gezuiverde lucht stroomt via een druppelvanger naar de radiaalventilator die de lucht naar buiten blaast. Het vervuilde filterwater dat zich in het filterreservoir vormt, wordt via een afsluitklep periodiek afgelaten in het aanwezige slibbekken. Daar lost het leem op in het water en wordt het zand voor 50% gerecupereerd en komt het terug in het begin van het productieproces (in de menger). Het waterniveau in de filter wordt met gezuiverd water weer aangevuld. De capaciteit van de filter bedraagt 22.400m³/u. Watergordijn in filter Vandersanden heeft voor Keller gekozen omdat het Keller systeem anders opgebouwd is dan de oude ontstoffingsinstallatie. De oude ontstoffingsinstallatie bevatte namelijk een pompsysteem, dat veel sneller beschadigd werd door het vervuilde water met zand en eigenlijk enkel met vers water mocht werken. Het Keller systeem werkt zonder pompen, maar met een watergordijn in de filter via een zelf-aanzuigende venturi. Dit systeem verdraagt wel gerecycleerd en vervuild water en ondervindt veel minder slijtage. De voordelen van het Keller systeem zijn met andere woorden minder onderhoudskosten en minder slijtage door zand. liggen de emissiewaarden lager. De samenwerking het project is zeer vlot verlopen. “Er hebben nog geen stofmetingen plaatsgevonden, maar visueel is het stof al veel verminderd. Er hangen geen stofwolken meer rond aldus Onderhoudsmanager Vandersanden.