Top 5 trends in asset ­management

icon.highlightedarticle.dark Softwareoplossingen
1 juli 2024
Article image of: Top 5 trends in asset ­management

Tekst: Alinda Wolthuis | Fotografie: Ultimo

De vraag om optimale beschikbaarheid en veiligheid van bedrijfsmiddelen tegen zo laag mogelijke kosten, dwingt tot geavanceerd Enterprise Asset Management. Predictive maintenance speelt daarin een belangrijke rol. Chris van den Belt en Roy van Huffelen van Ultimo Software Solutions bespreken de trends.

Regelmatig vraagt Ultimo asset managers naar de ontwikkelingen in hun vakgebied. De belangrijkste thema’s veranderen niet, maar er vinden wel verschuivingen plaats, ook tussen sectoren. “Uptime, kostenbeheersing en veiligheid: dat zijn de drie belangrijkste onderwerpen voor onze relaties”, zeggen Van den Belt en Van Huffelen. “De Top Vijf wordt gecompleteerd met het gegeven dat veel assets aan het eind van hun levensduur geraken en met de vergrijzing van het personeelsbestand. Goed Enterprise Asset Management vereist software die een antwoord biedt op al deze uitdagingen.”

Article image of: Top 5 trends in asset ­management

Balans vinden

“Een ondernemer wil een betrouwbare partner zijn”, zegt teamleider product management Chris van den Belt. “Je moet je afspraken nakomen. Je assets moeten dus betrouwbaar functioneren en optimaal beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is streven naar 100% beschikbaarheid economisch gezien onverstandig: de kosten voor onderhoud lopen op een gegeven moment te hoog op. Een goed Enterprise Asset Management-systeem helpt de maintenance manager de balans tussen kosten en prestaties te bewaren. Bezuinig je op onderhoud, dan gaat dat ten koste van je beschikbaarheid. Zet je in op 100% beschikbaarheid, dan kan het gebeuren dat je uitgaven aan onderhoud niet meer in verhouding staan tot de waarde van je assets. Het kantelpunt vinden is de kern van het onderhoudsmanagement. Een vast kantelpunt is er niet, want dat verschilt per asset en per sector. Kun je met de huidige middelen voldoen aan de marktvraag, dan is het tijd om kosten te reduceren. Kun je daar niet aan voldoen, dan heeft het verhogen van de uptime prioriteit.”

“Naast een financiële ­investering is ook een cultuuromslag nodig”
Chris van den Belt, Ultimo

Predictief onderhoud

In de afgelopen jaren is onderhoud meer en meer verschoven van het oplossen van storingen (correctief), via het plegen van preventief onderhoud naar onderhoud dat aangestuurd wordt door de assets zelf. Machines geven zelf aan dat ze onderhoud nodig hebben, en de software maakt automatisch een taak aan. Marketingcommunicatie manager Roy van Huffelen: “Vroeger vond veel onderhoud te vroeg plaats, omdat je nu eenmaal niet te laat wilde zijn. Vervolgens werd het onderhoud gebaseerd op inspecties door de operators: liep de temperatuur op, ging de machine trillen? Dan was het tijd voor onderhoud. Inmiddels zitten we op de drempel van het voorspellend onderhoud: door softwarematige analyses van sensordata kunnen storingen worden voorspeld. Dankzij het Internet of Things kun je dat voor het hele machinepark in de gaten houden en een optimaal onderhoudsmoment uitkiezen, waarin je optimaal efficiënt kunt werken. Zo kun je de downtime minimaliseren.”

Article image of: Top 5 trends in asset ­management

Cultuuromslag nodig

Deze fase van predictief onderhoud zit er al een tijd aan te komen, maar het bleef vaak bij pilots met een paar sensoren. Van den Belt: “Een succesvolle pilot staat ook niet direct garant voor een brede implementatie. Naast een financiële investering is namelijk ook een cultuuromslag nodig. Vaak zien de sensoren meer dan getrainde operators en monteurs. Als sensoren en data-analyses een deel van het werk van hen overnemen, kan dat beangstigend zijn. Bovendien is er tijd nodig om te durven vertrouwen op deze technologie, voordat bepaalde inspecties daadwerkelijk geschrapt worden. Maar er is ook een andere kant aan de medaille. Door vergrijzing van de samenleving worden medewerkers steeds lastiger te vinden. En het goede nieuws is dan dat het technisch personeel zijn tijd kan besteden aan interessanter werk dan routinematige inspecties. Dat biedt kansen.”

“Het belang van ­aantoonbare veiligheid groeit”
Roy van Huffelen, Ultimo

Aantoonbare veiligheid

De technologie is beschikbaar, betrouwbaar en wordt steeds betaalbaarder. De overstap maakt het onderhoud beter en uiteindelijk ook goedkoper. Doordat ook data-opslag en -analyse verzekerd is, is bovendien de kennis in de organisatie geborgd, controleerbaar en overdraagbaar. Van Huffelen: “Voor veel relaties is de mogelijkheid om te bewijzen dat de machines goed zijn onderhouden, essentieel. Het belang van aantoonbare veiligheid groeit, dat zien we ook terug in onze trendrapportages. Een goed EAM-systeem en data-analysesysteem helpen daarbij.” Van den Belt vult aan: “Zowel in de chemische industrie als de levensmiddelenindustrie is het belang van veiligheid sterk gegroeid. In de chemische industrie is de BRZO-wetgeving daar belangrijk in, in de food de Food Safety Standards. De eisen zijn hoog, voor wat betreft bijvoorbeeld werkvergunningen, lockout-tagout procedures, de risico’s bij modificatie aan machines en incidentregistratie. Doordat deze zaken helemaal verweven zijn met de onderhoudsprocessen en de assetstructuur, is het voor onze klanten logisch om te kiezen voor een geïntegreerd softwareplatform voor EAM en HSE. Die veiligheidsmodules zijn overigens breder toepasbaar dan in deze sectoren. Ook ziekenhuizen, waarvan in Nederland meer dan 80% werkt met onze software, willen geen compromissen sluiten op het gebied van veiligheid: medische apparatuur moet volledig betrouwbaar zijn en medewerkers hebben een veilige werkomgeving nodig.”

Onmisbaar

Van Huffelen en Van den Belt stellen vast dat er de komende jaren veel werk aan de winkel is voor de maintenance manager. “In de jaren ‘70 tot ‘90 van de vorige eeuw zijn veel fabrieken gebouwd. Die machines raken nu massaal aan het eind van hun levensduur. Met de juiste EAM-software kun je gefundeerde beslissingen nemen over het juiste moment van vervangen: is levensduurverlenging door revisie of renovatie verstandig, of kun je beter investeren in nieuwe machines? Waar deze beslissingen ooit puur bij het financieel management lagen, is de input van de maintenance manager nu echt onmisbaar geworden.” ●

Article image of: Top 5 trends in asset ­management
Download whitepapers icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark