Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker. Het aantal gevallen waarin werkgerelateerde situaties bijdragen aan het ontstaan van kanker, wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen waarbij uitoefening van het beroep mogelijk een rol speelt. Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant. Het betreft een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen is gepubliceerd en te raadplegen in de Staatscourant.