Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. Door middel van rookbeheersystemen worden o.a. vluchtroutes vrij gehouden van rook en warmte. Zo hebben mensen tijdens een brand langer de mogelijkheid om op een veilige manier het gebouw te verlaten. Systemair is gecertificeerd door Kiwa NCP, voor zowel de installaties die we leveren als voor het desgewenst onderhouden van rookbeheersingssystemen. Er zijn verschillende rookbeheersystemen te onderscheiden, elk met een eigen doel. Overdrukinstallaties komen met name voor in trappenhuizen en zijn vooral bedoeld om vluchtroutes vrij van rook te houden. Rook- en warmte afvoerinstallaties zorgen er, naast het langer veilig houden van de vluchtroutes, voor dat de brandweer een betere binnenaanval kan uitvoeren. Bovendien verkleint een goede rook- en warmte afvoerinstallatie de kans dat de constructie van een gebouw bezwijkt en beperkt het rook- en brandschade. Gerechtvaardigd vertrouwen De onafhankelijke certificatie-instelling Kiwa NCP heeft vastgesteld dat Systemair voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarmee kan de eindgebruiker er met een gerust hart op vertrouwen dat de door Systemair geleverde en of onderhouden rookbeheersingssystemen voldoen aan de eisen gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K21025.

Geschreven door