SpeedFlow is speciaal ontwikkeld voor het continue meten van snelheid in productstromen van vaste stoffen zoals granulaten, poeders en stof welke worden getransporteerd in metalen leidingen. Het transport dient plaats te vinden via vrije val of pneumatisch omdat de sensor rechtsstreeks in de materiaalflow meet. De meting is 100% onafhankelijk van het product en begint bij een snelheid van 0,75 m/s. De werking is gebaseerd op `triboelectric technology`. Deeltjes van vaste stoffen passeren of komen in contact met de elektroden van de sensor en produceren een elektrische lading. Met deze elektrische signalen wordt de exacte looptijd tussen beide elektroden bepaald. Met behulp van de gedefinieerde afstand tussen de elektroden is het mogelijk om de snelheid te berekenen.