Een grote groeimarkt in de machinebouw voor de bulkindustrie zijn houtversnipperaars, houtpelletpersen en apparatuur om hoogwaardige cellulose uit reststromen te vissen. De vraag naar dit soort technologie neemt sterk toe door de energietransitie. Er is immers een sterke behoefte aan circulaire oplossingen om in onze energiebehoefte te voorzien. Houtig materiaal kan als brandstof dienen voor bijstook in kolencentrales, in decentrale energie-installaties en voor het maken van houtkorrels voor stook van verwarmingsketels bij particulieren. Geen wonder dat leveranciers veel geld steken in de ontwikkeling van apparatuur die geoogst hout uit productiebossen, afvalhout en reststromen zo efficiënt mogelijk omzet in een hoogwaardige energiedrager. Dat de ontwikkelingen snel gaan, viel twee jaar geleden al op tijdens de Powtech. NETZSCH-Feinmahltechnik presenteerde daar voor toepassingen in de circulaire economie een nieuwe molen die houtig materiaal energiezuinig tot diverse celluloseklassen verkleint. Dit model was twee keer zo compact als zijn voorganger, maar de capaciteit was verdubbeld. Daarmee was het energieverbruik per ton (sterk) gedaald. Dat betekent in de praktijk dat biomassaverwerkers die deze apparatuur aanschaffen ter vervanging van apparatuur met de helft van hun voormalige machinepark toekunnen. De innovatie van Netzch zit in de geoptimaliseerde geometrie van de messen en grotere doorgang in de machine. Die kan daardoor twee keer zo veel product aan. Wel is er iets meer perslucht nodig. Indrukwekkend en maatschappelijk relevant, want er is veel te doen om biomassa. En die moet zo energie-efficiënt mogelijk geproduceerd worden, anders gaat er in het voortraject te veel energie verloren. De biomassatrein komt nu stevig op gang. Zo gaat de Eemshavencentrale jaarlijks 800.000 ton biomassa inzetten. De speciale silo hiervoor is dit voorjaar gereedgekomen. In 2030 mag er uitsluitend nog biomassa gebruikt worden, anders moet de kolencentrale dicht. De centrale zelf claimt een CO2-reductie van 1,3 miljoen ton per jaar en krijgt een subsidie omdat biomassa verstoken twee keer zo duur is als kolen. Maar niet iedereen reageert even enthousiast. U herinnert u zich vast wel de oproep van wetenschappers begin oktober. Boodschap van de Europese koepel van wetenschappers: ‘Stop met de miljardensubsidies voor energie uit biomassa, dat is weggegooid geld.’ Waarom? Omdat energie opwekken met hout uit bossen per energie-eenheid voor meer CO2-uitstoot zorgt dan kolen en gas. En omdat het betrekken van houtige stromen uit duurzaam gehouden bossen voorlopig alleen op papier klimaatneutraal is. Immers, wat nu de lucht in gaat, kan de natuur pas over minimaal 20 jaar compenseren in de vorm van een volwassen boom. Tja, dat in een tijd dat de CO2-uitstoot juist omlaag moet. Eigenlijk is de volgorde verkeerd. We moeten eerst die bomen planten en laten opgroeien en pas over 20 jaar kappen, dan ben je klimaatneutraal bezig. Aan de andere kant, je moet ooit beginnen met de energietransitie, ook als dat niet meteen klimaatwinst oplevert. Dat geldt zelfs voor het isoleren van gebouwen. Het duurt minimaal 7 jaar voor het energievretende proces van isolatieproductie door energiebesparingen is terugverdiend. Bij investeringen gaan de kosten zelden voor de baat uit. In termen van CO2-reductie en te nemen maatregelen is dat helaas niet anders.