De stofproblematiek staat de laatste tijd in de volle aandacht. Aan de ene kant betreft het stofvorming van diffuse bronnen (verkeer, transport, op- en overslag van stuifgevoelige producten, storttrechters, grijpers, pneumatische elevatoren, etc.), aan de andere kant gekanaliseerde stofemissies, wat veelal puntbronnen betreft waaronder uitmondigen, afzuigpunten, afzuigkappen etc., kortom vaak de stofbronnen “op de werkvloer”. In een bijlage van de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn lucht bijl. 4.6) wordt een klasse indeling van stortgoederen gehanteerd op basis van stuifgevoeligheid (S1 t/m S5). Daarnaast speelt natuurlijk de toxiciteit, persistentie, bioaccumulatie en explosiegevoeligheid van stuifgevoelige producten c.q. stof een belangrijke rol. href=http://www.infomil.nl target=_blank>Klik hier voor meer info over de NeR De driedaagse cursus Ontstoffingstechnieken van Technotrans beleeft in 2008 alweer zijn tweede lustrum. Al tien jaar lang worden deelnemers voornamelijk afkomstig uit de industrie in 3 dagen geïnformeerd over stofvorming en gezondheidsrisico’s, explosieveiligheid (ATEX), productrisico’s en het belang van good house keeping. Bepaling van het leidingnet, voorafscheiding, droogfiltratie, ventilatoren en lawaaibestrijding, natfiltratie, keuze van filtersystemen, meet- en controle-instrumenten troubleshooting en installatiewijzigingen. Tijdens deze driedaagse cursus krijgt u uw stofemissieproblemen in kaart gebracht en onder controle!