Recent onderzoek wijst uit dat het vakblad Solids Processing een rapportcijfer van 7,6 scoort, waarbij bijna de helft een 8 of meer geeft. Van de lezers vindt 90% het blad goed bij de praktijk aansluiten. Geen wonder dat tweederde elk nummer voor de helft of meer leest. Op de website kijkt men het meest naar nieuws, en om producten en leveranciersgegevens te zoeken. Ook de agenda wordt regelmatig geraadpleegd. 90% opent de maandelijkse e-mailnieuwsbrief, om `m vervolgens ook te lezen. Al die hoge scores komen van een lezerspubliek dat voor de helft een managementfunctie en voor de helft een technische functie heeft. Een derde is beslissingsbevoegd, nog eens 30% heeft een (mee-) beslissende stem, een kwart adviseert. Bijna een derde is werkzaam in de chemische industrie, een kwart in de voedingsmiddelenindustrie en ruim 20 % in een andere industrietak. Overigens zijn deze prima resultaten geen reden voor de makers om achterover te leunen. Kijk maar eens op de website naar de nieuwe service `dossiers`. Ale verschenen artikelen iuit het vakblad overzichtelijk per onderwerp gerubriceerd: een handige naslagmogelijkheid! href=http://www.solidsprocessing.nl/vakblad/nummer2009-5p28/pdf2985.html>Klik hier voor het hele artikel als pdf.