E & R B.V. Vlaardingen organiseert in samenwerking met de firma Netzsch Feinmahltechnik GmbH een tweetal seminars inzake de werking en procesoptimalisatie van Parelmolen processen. De seminars vinden plaats op 21-22 Juni en 15-16 November a.s. Doel van de seminars is om met de deelnemers de theoretische werking en functie van parelmolens alsmede de mechanische en procestechnische optimalisatie van parelmolensystemen te bespreken. De invloed van de diverse procesparameters op het maalproces worden behandeld alsmede de verscheidene procestypes, zoals éénpassage en circulatie maaltechniek. Ingegaan zal worden op het verlagen van de proceskosten, verhoging van de capaciteit van een bestaande parelmolen, het tegengaan van uitvalvan systemen, alsmede de invloed van beschikbare type maalparels in het proces. In het praktische deel van het seminar zal aan de hand van proefmalingen op laboratorium machines ter plaatse worden ingegaan op produktontwikkeling alsmede opschaling van laboratorium molen naar produktie. Doelgroep : verantwoordelijken op het gebied van Produktie, R&D, Engineering / T.D. Duur : 2 dagen