Waterschap Hunze en Aa’s zet de deur open tijdens Lab Experience Days. Terwijl hun kinderen in het lab experimenteren, krijgen ouders informatie over de perspectiefrijke opleidingen en beroepen in het laboratoriumwerk. Dat is de opzet van de Lab Experience Days (LEDs). Bedrijven en organisaties in uiteenlopende sectoren zetten tijdens LEDs hun deuren open voor scholieren en hun ouders. In maart zijn dat waterschap Hunze en Aa’s en het Universitair Medisch Centrum Groningen (Umcg). Later dit jaar volgen laboratoria elders in het land. Lab Experience Days Om zowel ouders als jongeren te laten zien hoe interessant het werk in laboratoria is, zetten bedrijven en organisaties tijdens Lab Experience Days hun deuren open. De jongeren krijgen een actief programma en de ouders parallel informatie. De scholieren voeren samen met jonge medewerkers laboratoriumtechniek proefjes uit die in dat bewuste lab worden gedaan. De ouders en eventueel vakdocenten of decanen krijgen tegelijkertijd voorlichting over onderwerpen als opleidingen, baanzekerheid en doorgroeimogelijkheden. Natuurlijk krijgen zij ook een rondleiding door het bedrijf. De LEDs zijn met name bedoeld voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Het project is een samenwerking tussen Stichting C3, Fenelab, Kenniscentrum Pmlf, Vnci en verschillende ROC’s. Bij de organisatie van een LED werkt het bedrijfsleven intensief samen met laboratoriumopleidingen in de regio. Programma waterschap Hunze en Aa’s Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water, voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. In het laboratorium van Hunze en Aa’s in Assen controleren monsternemers en analisten de kwaliteit van het water aan de hand van duizenden watermonsters. De Lab Experience Day in Assen vindt plaats op vrijdag 22 maart. Met de experimenten die de scholieren die dag doen, beantwoorden ze vragen als: wat is de kwaliteit van het water in de sloot, is de zwemplas wel schoon en voldoet het gezuiverde afvalwater aan de normen?