De kolengestookte energiecentrale van RWE in de Eemshaven maakt dit voorjaar een begin met het verstoken van 800.000 ton biomassa (15% van de capaciteit), goed voor een CO2-reductie van 1,3 miljoen ton op jaarbasis. De daarvoor in aanbouw zijnde silo is nagenoeg voltooid. De noodzakelijke technische aanpassingen aan de in 2015 geopende centrale konden beperkt blijven aangezien met deze energietransitie al tijdens de bouw van de centrale rekening is gehouden. De nieuwe installatie voorziet overigens al in de mogelijkheid 1.600.000 ton op jaarbasis op jaarbasis te verstoken (30% van de totale capaciteit); de betreffende vergunningaanvraag loopt. De voor de ‘bijstook’ gebruikte biomassa bestaat uit geperste houtpellets afkomstig uit productiebossen die voldoen aan de duurzaamheidsvoorwaarden van de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. In april/mei start de cold commisioning (de testfase zonder product) gevolgd door de hot commissioning (met product). Als de testfase succesvol verloopt, zal de installatie aansluitend in gebruik worden genomen.