Roterende kleppen en andere componenten voor ATEX-omgevingen

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
128 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Roterende kleppen en andere componenten voor ATEX-omgevingen

Om dit risico tot een minimum te beperken en werknemers te beschermen, moeten deze productieruimtes en het hele systeem voldoen aan hoge veiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften zijn samengevat in de EU ATEX-verordening. Het definieert alle minimumvereisten voor de veiligheid van de werkplek en apparatuur in dergelijke potentieel explosieve atmosferen.

Voor potentieel explosieve productiegebieden biedt Coperion componenten zoals roterende kleppen of wisselkleppen die betrouwbaar voldoen aan alle ATEX-vereisten. Onze decennialange ervaring met explosieveilige componenten zit al in het ontwerp van deze componenten. Onze technici krijgen speciale opleidingen en worden regelmatig getraind om ATEX-conform onderhoud uit te voeren. We leiden ook klanten op en bieden uitgebreide ATEX-services om de hoogst mogelijke veiligheidsnormen in gevaarlijke productiegebieden te bereiken.

ATEX-richtlijnen voor maximale veiligheid
Alle minimumvereisten voor de veiligheid van de werkplek en apparatuur in potentieel explosieve atmosferen worden gereguleerd door de EU ATEX-regelgeving.
Richtlijn 2014/34 / EU definieert de minimumnormen voor apparatuur en beveiligingssystemen, inclusief veiligheids-, bewakings- en controleapparatuur. Deze richtlijn heeft betrekking op het ontwerp, de fabricage, de montage, het gebruik en het onderhoud van de apparatuur. Naleving van deze regelgeving zorgt voor een veilige werking van apparatuur, zelfs in gevaarlijke productiegebieden. Het risico wordt tot een minimum beperkt.
Richtlijn 1999/92 / EG regelt gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers. Dit omvat gebieden als preventie, risicobeoordeling en documentatie.

Onderhoud volgens ATEX-normen
Coperion-technici die onderhoud of reparatie van componenten in potentieel explosieve productiegebieden uitvoeren, volgen speciale trainingen en regelmatige cursussen over de huidige ATEX-vereisten. Zij hebben ruime ervaring met de omvang van de te onderhouden componenten en zijn bekend met ATEX-specifieke functies. Dit zorgt ervoor dat er tijdens onderhoudswerkzaamheden geen fouten optreden op het betreffende systeem en dat de lijn voor de maximale tijd beschikbaar is.

Omdat bij onderhoud alle componenten verwijderd moeten worden, biedt dit ook de mogelijkheid voor onze specialisten om de algehele staat van de componenten grondig te onderzoeken. Bij roterende kleppen kunnen ze bijvoorbeeld de spleet tussen de behuizing en de rotor, de wanddikte van onder druk staande onderdelen of de accessoires (aandrijving, magneetklep, etc.) van dichtbij bekijken. Het vervangen van slijtdelen is bij deze gelegenheid ook mogelijk. Op deze manier kunnen onze getrainde specialisten een groot aantal mogelijke risico`s in een vroeg stadium tijdens onderhoudswerkzaamheden onderkennen en minimaliseren.

Veiligheid is onze topprioriteit
Voor maximale bedrijfszekerheid van onze ATEX-componenten raden wij aan om zowel onderhoudswerkzaamheden als reparaties door ons als fabrikant uit te laten voeren.
Wij bieden professionele ATEX-service voor al onze Coperion-componenten. Onze gekwalificeerde servicemonteurs zijn volledig bekend met alle ATEX-richtlijnen. We kennen elk detail van onze componenten en zijn daarom in staat om onderhoud en reparaties uit te voeren volgens de hoogste veiligheidsnormen.

Op verzoek kunnen we een fabrikantcertificaat verstrekken in overeenstemming met de ATEX-voorschriften, waarin wordt bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de vereiste specificatie. Daarnaast werken wij volgens professionele ATEX-testprocedures en zorgen we voor uitgebreide documentatie. Last but not least kunnen onze experts aanbevelingen doen over reserveonderdelen en mogelijke upgrades – een bijkomend voordeel waarvan u profiteert.

Naast componenten als draaisluizen zijn ook andere machines en apparaten uit ons assortiment van producten en diensten gecertificeerd voor ATEX toepassingen. Bent u geïnteresseerd, dan helpen wij u graag verder. Gelieve ons te contacteren.

Alle voordelen van onze ATEX-componenten en de diensten die we ervoor bieden, worden in één oogopslag weergegeven in onze infographic.

Geschreven door

Logo van:Roterende kleppen en andere componenten voor ATEX-omgevingen

Coperion NV

Coperion N.V. is een 100 % dochter van Coperion GmbH, de wereldwijde markt- en technologieleider voor compounderen, extruderen, materials handling, gravimetrisch doseren en bijbehorende service. Coperion is uw partner in... Lees meer