De nieuwe Robox Energy Kompaktblower is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling bij Robuschi S.p.A. te Parma op het gebied van bloweraggregaten, welke worden toegepast in aërobe systemen van waterzuivering- en waterbehandeling- en pneumatische transportinstallaties. Vooral is door Robuschi aandacht besteedt aan besparen van energie (opgenomen vermogen), waardoor in drukbereiken vanaf 800 mbar tot 1.300 mbar beduidend bespaart kan worden op opgenomen vermogen en rendement t.o.v. bestaande blowerunits en turbocompressoren. Tevens ligt de eindtemperatuur lager en een beter geluidsniveau. De investeringskosten van de Robox Energy ligt beduidend lager t.o.v. schroef- of turbocompressoren en met het zeer gunstige rendement kan men de investering in een vrij korte tijd terug verdienen. Gezien de compactheid en uitvoering van de omkasting bestaat de mogelijkheid om de Kompaktblowers direct naast elkaar te plaatsen, waardoor minimaal aan plaatsruimte nodig is voor opstelling van de Robox Energy Kompaktblowers in een compressorruimte. De Robox Energy Kompaktblowers zijn in 2 uitvoeringen leverbaar t.w. Energy 1000 drukverschil vanaf 800 tot 1000 mbar en de Energy1300 drukverschil vanaf 800 tot 1300 mbar en de aanzuigcapaciteiten zijn vanaf 180 tot 5.000 m3/h. De Robox Energy kan ook worden voorzien van frequentieregeling voor het regelen van de aanzuiglucht.