Roadshow certificering duurzame biomassa

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
Laatste wijziging: 8 mei 2023

Op 24 mei aanstaande vindt in Amsterdam alweer de tweede ‘Roadshow certificering duurzame biomassa` plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met het produceren, verwerken, verhandelen of inzetten van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa voor energieopwekking of als transportbrandstof. Tijdens deze middag zal uitgebreid worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van verplichte en vrijwillige certificering van duurzame biomassa.

Save the date
De exacte locatie zal nog bekend worden gemaakt, maar vast staat dat het op 24 mei vanaf 13.00 uur plaatsvindt in Amsterdam en dat het programma een middag zal duren.

Voor wie
Om gecertificeerd materiaal te kunnen leveren aan de eindgebruiker, is het van belang dat alle partijen in de keten gecertificeerd zijn. Certificatie is dus relevant voor alle bedrijven die zich bezig houden met het produceren, verwerken, verhandelen of inzetten van biomassa voor energieopwekking of als transportbrandstof.

NTA 8080
Met het certificaat `NTA 8080 approved` kunnen bedrijven de duurzaamheid aantonen van de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of inzetten. Met het `NTA RED` certificaat voorziet het systeem ook in een doorgroeimodel. De eisen zijn ontwikkeld door een breed samengestelde werkgroep van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, onder begeleiding van NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Het gaat om een vrijwillige afspraak, die aansluit op de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de Europese Renewable Energy Directive (RED) en de Nederlandse wetgeving.

Sprekers
Diverse sprekers vanuit verschillende invalshoeken zullen in korte presentaties hun visie en ervaringen op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidscertificatie delen. Er is in het programma nog ruimte voor enkele sprekers. Geïnteresseerde bedrijven bieden wij graag de mogelijkheid om te spreken. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Intentieverklaring
Na de bedrijfspresentaties is er gelegenheid voor bedrijven om een intentieverklaring te tekenen. In deze verklaring geven de bedrijven aan dat zij van start (willen) gaan met certificering volgens NTA 8080. Dit is voor bedrijven een interessante mogelijkheid om met hun duurzaamheidsambities naar buiten te treden.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark