Poedervormige titaniumdioxide officieel kankerverwekkend

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
104 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Poedervormige titaniumdioxide officieel kankerverwekkend

De Europese Commissie heeft besloten om titaniumdioxide (TiO2)- poeder te classificeren als ‘Carcinogeen categorie 2’. Dit besluit volgt op de CARACAL-bijeenkomst (Competent Authorities Meeting for REACH and CLP Regulations) op 18 september 2019.

Redenen voor de kankerverwekkende status zijn gevaren bij inademen, classificatiecode H351, bij poeders die 1% of meer van het goedje bevatten in de vorm van deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 10 μm. Er is al jaren discussie over de gevaren van TiO2. Veel producenten en gebruikers menen dat dit oxide op zich niet zo gevaarlijk is, maar dat de deeltjesgrootte het risico vormt.

In de longen, maar ook in ogen kunnen de kleine stofdeeltjes de gezondheid schaden. In hoeverre hangt af van de grootte, vorm, oplosbaarheid en giftigheid van de deeltjes. Bij een stof als keukenzout is dit geen probleem, het lost op en verlaat de longen weer. Bij asbest met zijn naaldvormige geometrie blijft het steken met zeer ernstige langetermijneffecten tot gevolg. Hoe TiO2 exact de gezondheid schaadt, is nog niet helder.

Het beheersen van stofemissies bij bedrijven die TiO2 verwerken, lijkt daarom de aangewezen weg om de risico’s voor werknemers tot een minimum te beperken.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijvenicon.arrow--dark