Persluchtdroging voor bulktransport

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Persluchtdroging voor bulktransport
Article image of: Persluchtdroging voor bulktransport
Article image of: Persluchtdroging voor bulktransport

Bij Nukamel, een producent van melkpoederproducten, worden dagelijks 150 ton grondstoffen in silowagens aangevoerd. De poeders worden opgeslagen in silo’s, waarbij de vereiste transportlucht aan hoge eisen moet voldoen. Beko Technologies leverde de onmisbare persluchtdroging.

Voor het transport van de grondstoffen vanuit de silowagens naar de opslagsilo’s wordt gebruik gemaakt van een stationaire compressor. Deze compressor levert perslucht met een druk van circa 1,8 bar, in verband met de ontwerpdruk van de tanks (maximaal 2 bar). Tot voor kort kampten de verladers met een typisch probleem van perslucht; het hoge vochtgehalte. Bij warm weer bevat de inlaatlucht van de compressor ongeveer 13 g water per m³. Bij een capaciteit van 1.000 m³/uur betekent dit een hoeveelheid van 13 liter water per uur! Dit vocht kan neerslaan op de binnenwand van de tank en de transportleidingen. Dit kan leiden tot afzetting van product in de leidingen, klontvorming in het product en bacteriegroei.

Reinigingscycli
Om problemen te voorkomen werd na elke twee tot drie geloste silowagens het transportsysteem mechanisch gereinigd, in een tijdsbestek van 2 tot 3 uur. Deze methode was echter niet meer haalbaar toen bepaalde hygroscopische grondstoffen werden getransporteerd. Het vereiste aantal reinigingscycli was zowel in organisatorisch als economisch opzicht niet meer haalbaar. De enige oplossing was zorg te dragen voor droge transportlucht. Gangbare persluchtdrogers zijn echter ontworpen voor hogere persluchtdrukken dan 1,8 bar, en worden bovendien – hoe paradoxaal het ook mag klinken – met een onderbelading overvraagd.

Droge perslucht
De oplossing bleek in de vorm van een lage druk koeldroger van Beko Technologies. In korte tijd werd duidelijk dat de producent nu over droge perslucht kon beschikken en wel met een Drypoint RA lagedruk perslucht-koeldroger van Beko Technologies. Deze energie-efficiënte koeldroger, die werkt volgens het principe van tegenstroom, kenmerkt zich door een minimale stromingsweerstand. Dat laatste is bij een lagedruk-compressie van essentieel belang. De zeer effectieve druppelafscheiding (99%) en het uitgekiende systeem voor de afvoer van het condensaat waarborgen een optimale perslucht-opbrengst.

Ideale waarde
In het concrete geval bij olievrije transportlucht, bereikt de compressorlucht na de tussenkoeler een temperatuur van ongeveer 60°C , Deze wordt in de lagedruk koeldroger afgekoeld tot ongeveer 3°C. Aan de uitgang van de Drypoint RA is de temperatuur weer 22°C, de ideale temperatuur voor de transportlucht. De luchtvochtigheid is daarbij gedaald van 100% tot slechts 30%; een eveneens ideale waarde. De perslucht-koeldroger is dankzij het gebruiksvriendelijke besturingssysteem eenvoudig te monitoren.

geschreven door

Beko Technologies BV

Droge transportlucht is essentieel voor het transporteren van droge stoffen zoals meel, suiker, cacao en cement. Onvoldoende behandeld zorgt vochtige transportlucht voor klonterende poeder, verstopte leidingen en bacteriegroei. BEKO TECHNOLOGIES... Lees meer

We gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over je gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners.

Lees meer