Overslag Zwitserse Rijnhavens licht hoger

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023

De overslag in de Zwitserse Rijnhavens nam in 2010 met 1,2% toe tot 6,5 miljoen ton. Containers vormden de groeisector met ten opzichte van 2009, +27% tot 99.000 TEU. Recordjaar blijft 2007 met 104.000 TEU. De grootste goederensoort aardolie en olieproducten, toonde een daling van 12%, of 380.000 ton. Vooral huisbrandolie werd minder aangevoerd. Landbouwproducten, voedingsmiddelen en veevoer groeiden licht van 765.000 ton in 2009 tot 780.000 ton in 2010. De totale aanvoer bleef met 5,5 miljoen ton gelijk, de afvoer nam met ruim 10% toe tot bijna 1 miljoen ton.

Containers
De groei inkomend was met 28% (van 35.347 naar 45.347 TEU) iets groter dan de 25% uitgaand (van 42.938 naar 53.701 TEU). In beide richtingen was het vierde kwartaal relatief zwak. Voor 2011 kan men moeilijk een prognose geven door de blokkade van de Rijn begin dit jaar en onzekerheid over de waarde van de Zwitserse frank ten opzichte van dollar en euro. In ieder geval zal de containeroverslag op middellange en lange termijn een groeimarkt blijven. De groeiprognoses voor de zeehavens Rotterdam en Antwerpen zijn gunstig en ook de druk om meer per binnenvaart te vervoeren is gunstig voor de Rijnhavens. Daarom onderzoeken de Zwitserse Rijnhavens en SBB Cargo samen de toekomstige capaciteit van de schip-spoor overslag op het terrein Bazel Noord dat aansluit op het huidige havenbekken 2 in Kleinhüningen.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark