NTA 8080: Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Hierbij wordt onder biomassa zowel vaste en vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. De norm NTA 8080 is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die zich op aantoonbare wijze bezig houden met: Biomassa produceren * biomassa willen produceren ten behoeve van energiedoeleinden en deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten; Biomassa verwerken * biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt willen afzetten; Biomassa verhandelen * biomassa willen verhandelen en/of transporteren en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de lading duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen; Biomassa Inzetten voor energieopwekking of transportbrandstof * (verwerkte) biomassa willen inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof (puur of blend) en daarbij moeten kunnen aantonen dat (een deel van) de biomassa duurzaam is geproduceerd, verwerkt en verkregen. Met NTA 8080 kunt u aantonen dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria.