Arbeidsplaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, moeten uiterlijk 1 juli 2006 aan ATEX 137 voldoen. Deze Europese richtlijn die in Nederland is opgenomen in de ARBO-wetgeving, ziet toe op zowel de risico’s van gas- als stofexplosies. ATEX 137 stelt minimale voorschriften vast waaraan voldaan moet worden om de gezondheidsbescherming en de veiligheid van werknemers te verbeteren. Elektrische apparaten kunnen, ten gevolge van het optreden van elektrische vonken, circulatiestromen en hete oppervlakken, als mogelijke ontstekingsbron fungeren. ATEX 137 schrijft daarom voor dat op alle plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, apparaten moeten worden gebruikt die de ontvlamming van een explosiegevaarlijke omgeving verhinderen. De instrumentatie oplossingen van VEGA voorzien altijd in een passende oplossing, specifiek afgestemd op de applicatie en de mate van explosiegevaar die mogelijk binnen de arbeidsomgeving aan de orde is.

Geschreven door