In de nieuwe generatie recyclinginstallaties ondergaat het afval successieve verwerkingsfasen waarbij drie types materialen teruggewonnen worden om vervolgens ofwel als secundaire grondstof ofwel als industriële brandstof gebruikt te worden, om alleen een paar voorbeelden te noemen. En dit kan met één apparaat. Metaal en inerte afvalstoffen netjes van elkaar gescheiden Hout-, plastic- of glasafval vermengd met ferro en nonferro metaalhoudend afval wordt aangevoerd en verspreid door de trilgoot op een laag van 10 mm. Ferrometalen worden door magneten uit de massa aangetrokken en afgevoerd naar de eerste container. De tweede stap bestaat erin nonferrometalen zoals aluminium, RVS, koper, tin, lood enz. d.m.v. een eddycurrent scheidingsinstallatie af te scheiden. De teruggewonnen metalen worden naar een tweede container getransporteerd. Wat blijft is de fractie met inerte stoffen die naar de derde container afgevoerd worden. Minimum investering, maximum rendement De nieuwe door Lenoir Magnetic Systems ontwikkelde apparatuur WOOD-X is compact en uiterst mobiel. Binnen een halfuurtje beschikt u over een autonome installatie die 150 m3/u product verwerkt en revaloriseert. U hoeft niet meer te investeren in zware infrastructuren. Het ontwerp van de WOOD-X ging uit van 6 criteria: * Mobiliteit (wordt op een truck vervoerd) * Snelle ingebruikname * Autonomie (electrogroep) * Compacte en stevige bouw * ROI op zeer korte termijn * Performantie

Geschreven door