Volgens de nieuwe machinerichtlijn is een schroeftransportsysteem een niet-voltooide machine en moet Van Beek als bouwer, net als de bouwers van stand-alone machines en productielijnen, een risicobeoordeling uitvoeren en een technisch dossier samenstellen. Daarnaast moet een inbouwverklaring en montagehandleiding met de machine meegeleverd worden. Deze nieuwe situatie heeft voor kopers van een schroeftransporteur als deelmachine (die de klant meestal zelf inbouwt of door Van Beek laat inbouwen) een aantal voordelen. Zo krijgt de klant, als bouwer van het eindproduct/installatie, de verplichte informatie bij het deelproduct (het schroeftransportsysteem) aangeleverd door Van Beek. Deze informatie kan direct toegevoegd worden aan het technisch dossier van de klant, dat zij in het kader van de machinerichtlijn bij hun eindinstallatie moeten opstellen. Ook ligt de verantwoording voor een risicobeoordeling c.q. veiligheidsanalyse, geheel bij Van Beek. De wijziging van de machinerichtlijn vergt een stevige aanpassing van de werkwijze binnen de meeste bedrijven. Van Beek heeft hierop tijdig geanticipeerd en is begin 2009 reeds begonnen met het hierop aanpassen en optimaliseren van alle automatisering. Hierdoor is Van Beek, als enige binnen de branche, in staat direct specifieke documentatie te genereren bij aflevering van een schroeftransportsysteem. De op maat gemaakte documentatie bevat een specifieke inbouwverklaring, spare part list, een op maat gemaakte montage handleiding en gebruikers handleiding. De montage handleiding en de inbouwverklaring worden zowel op schrift als digitaal met de transporteur meegeleverd. Tot slot wordt het compleet technisch dossier door Van Beek gearchiveerd. Kortom, Van Beek neemt haar verantwoording serieus en ontzorgt middels deze aanpak haar klanten.

Geschreven door