Rice Lake Weighing Systems Europe B.V. uit Heteren komt met een nieuwe brochure van haar Silowegingen. Rice Lake (voorheen Master Engineering bv) geeft hiermee een duidelijk overzicht van de mogelijkheden op het gebied van niet alleen het wegend opstellen van silo’s maar ook tank- of bunkerwegingen Door een silo, tank of bunker op loadcells te plaatsen kan men de netto inhoud in kg of ton bepalen. Hiermee wordt een zeer nauwkeurige inhoudsmeting gerealiseerd. Silowegingen worden bijvoorbeeld toegepast voor het beladen van vrachtwagens en/of voorraad beheer. Een siloweging kan ijkwaardig worden opgeleverd. Er zullen dan wel voorzieningen getroffen moeten worden om ijkgewichten aan de silo te hangen dan wel erop te plaatsen. Rice Lake heeft een aantal specialisten in dienst die de afnemers kunnen adviseren welke loadcells en weegprocessor het meest geschikt is voor de specifieke toepassing. Het leveringsprogramma van Rice Lake bestaat o.a. uit de Master bandwegers, doseerbanden, schroefweegsystemen, valplaat meetsystemen, Loss-in-Weight-systemen, doorstroomwegers, silo- en bunkerwegingen en batchwegers. Daarnaast is er een uitgebreid leveringsprogramma van Rice Lake weegplateaus, loadcells, indicatoren en de MSI Kraanwegers.