Retsch heeft haar uitgebreide pakket aan maaltoestellen aangevuld met de XRD-Molen McCrone die specifiek ontworpen werd voor de monstervoorbereiding bij X-stralen diffractie analyse. Typische toepassingsdomeinen zijn geologie, chemie, mineralogie en materiaalkunde. Deze molen is zo efficient omwille van zijn unieke maal-activiteit: het maalrecipiënt bevat 48 cilinders die het monster heel geleidelijk verpulveren door wrijving. Bijgevolg wordt de kristalrooster structuur optimaal intact gehouden hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor zinvolle X-stralen diffractograms. Daarnaast zijn de korte maalduur, een uitzonderlijk nauwe korrelverdeling en het uiterst beperkt verlies van monstermateriaal zeer interessante voordelen. Het maalvat van 1250ml uit polypropyleen is voorzien van een schroefdeksel en kan voorzien worden van een set van 48 maalcylinders uit agaat, zirkoniumoxide of gesinterd aluminium (corundum). Voor optimaal resultaat, wordt uitgegaan van een maalduur van 3 tot 30 minuten. Het nuttige volume is 2 tot 4 ml. Voordelen: - Kristalrooster struktuur wordt behouden - Minimale contaminatie - Nauwe, reproduceerbare deeltjesgrootte-verdeling - Compact tafeltoestel - Makkelijk te reinigen - Geschikt voor droog en nat malen