TNO heeft een octrooi ingediend en gepubliceerd voor een procedé waar met Super Heated Steam ligno-cellulose op een efficiënte manier wordt ontsloten uit biomassa op een dusdanige manier dat een functionele vezel overblijft. Voor het procedé komen bijvoorbeeld in aanmerking tarwestro, (berm-)grassen, bagasse, maïsstengels en andere soorten agro-restromen waar ligno-cellulose in zit. Het procédé gebruikt veel minder chemicaliën en energie dan standaard procédés en is daarmee veel goedkoper en minder belastend voor het milieu. Het kan daarmee goed bijdragen aan het terugdringen van de wereldwijde ontbossing en aan het beperken van industriële emissies en energiegebruik. Het koolhydraat cellulose wordt door nagenoeg alle planten en bomen gemaakt. Cellulose geeft, in combinatie met lignine, stevigheid aan de plant. TNO heeft nu een (kosten)efficiënte en schone manier gevonden om met Super Heated Steam de ligno-cellulose verbinding open te breken op een dusdanige manier dat een functionele vezel overblijft. Het verkregen cellulose kan naar verwachting gedeeltelijk in plaats van bomenpulp worden verwerkt in traditionele toepassingen van cellulose zoals in papier, maar ook worden gebruikt voor het produceren van traditionele cellulose gebaseerde bindmiddelen voor onder andere cosmetica, verf, voedsel, asfalt en beton. Een ander product dat uit ligno-cellulose vrijkomt is lignine. Lignine wordt al toegepast als niet-fossiele brandstof voor energiecentrales of energie-intensieve industrie en is daarmee een duurzaam alternatief voor steenkool. TNO werkt aan schonere, groene en efficiëntere fabrieksprocessen en draagt hiermee bij aan verduurzaming bijvoorbeeld door onderzoek naar de overgang van op olie gebaseerde chemie naar bio-chemie. TNO onderzoekt de mogelijkheden om cellulose en lignine te ontsluiting uit bijvoorbeeld tarwestro, (berm-)grassen, bagasse, landbouwafval en maïsstengels. Ook biedt TNO de chemische industrie ondersteuning op basis van duurzaamheidsanalyses zoals LCA’s en technische en economische evaluaties van bestaande en nieuwe processen.