Deze internationale norm beschrijft de basisterminologie, beginselen en een methodologie om veiligheid bij het ontwerp van machines te bereiken. De norm beschrijft de beginselen van risicobeoordeling en risicoreductie om ontwerpers te helpen dit doel te bereiken. Deze beginselen zijn gebaseerd op kennis en ervaring met het ontwerp, het gebruik, voorvallen, ongelukken en risico’s die met machines samenhangen. Er worden procedures beschreven voor de identificatie van gevaren en het inschatten en beoordelen van risico’s tijdens de relevante fasen in de levenscyclus van een machine, en om gevaren uit te sluiten of voldoende risicoreductie te bereiken. Er worden leidraden gegeven voor de documentatie en verificatie van het risicobeoordelings- en risicoreductieproces. Deze internationale norm is ook bedoeld om te worden toegepast als basis voor het opstellen van type B- of type C-veiligheidsnormen. De risico’s van schade aan huisdieren, eigendommen of het milieu worden niet behandeld.