Ascorbinezuur, beter bekend als vitamine-C, was tot voor kort alleen te doseren met een dubbelschroef feeder in combinatie met een roerwerk. Aangezien dit stroef en slecht stromend poeder tussen de doseerschroeven neigt te comprimeren ontstaan bij de schroefuitloop uiteindelijk agglomeraten, met een ongelijkmatige dosering tot gevolg. Door de hygiënische eisen in de voedingsmiddelenindustrie zijn dubbelschroef doseerunits met roerwerk nadelig, gezien de mindere reinigingbaarheid en de kans op contaminatie door de lagering. De optimale oplossing is de roerwerkloze Brabender-FlexWall®Plus-doseerunit met flexibele polyurethane (FDA) trog geactiveerd door buitenliggende massagepaddels. Verschillende proeven met ascorbinezuur in de Brabender testruimte, laten zien dat met dit type feeder bij toepassing van spiraalschroef, uitstekende doseerresultaten zijn te bereiken, welke de resultaten met dubbelschroeven overtreffen. De oorzaak ligt in de optimale en gelijkmatige vullinggraad van de schroef, veroorzaakt door de activering met de massagepaddels en de daarmee gepaard gaande massastroming. Door toepassing van de Brabender-FlexWall®Plus-feeders, ook bij stroeve en slecht stromend poeder, is geen roerwerk meer noodzakelijk en is voor de dosering een spiraalschroef inzetbaar. Vanzelfsprekend vervullen de Brabender FlexWall®Plus-feeders in Food Design uitvoering alle gestelde eisen in de voedingsmiddelenindustrie aangaande hygiëne en technische uitvoering.