Kan een robot de boutverbindingen van een machine op maat, bijvoorbeeld een schroeftransporteur, aandraaien? Dat is de centrale vraag van een breed onderzoeksproject waar Van Beek in deelneemt. Bij het project onder de noemer ‘(G)een moer aan’ zijn onder meer TNO, coöperatie Brainport Industries en de hogescholen Fontys en Avans betrokken. Het MKB richt zich steeds meer op maatwerk en dat vraagt om systemen die zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De ambitie van het project is om het herconfigureren van een robotsysteem voor een nieuwe taak in een productieomgeving net zo eenvoudig en snel te maken als het gebruik van een smartphone. ‘Geautomatiseerd waar mogelijk…’ “Wij werden benaderd met de vraag of we mee wilden werken aan een project waarin onderzocht wordt of het rendabel is voor Van Beek om gerobotiseerde montagegereedschappen te gebruiken”, legt manager operations Eric de Jong van Van Beek uit. De slogan van Van Beek is al jaren ‘Geautomatiseerd waar mogelijk, ambachtelijk waar nodig’ en het is dan ook geen verrassing dat we hier graag aan meewerken. Vanuit de reeds in hoge mate geautomatiseerde werkvoorbereidingsfase heeft Van Beek de CAD-productinformatie van elke klantspecifieke machine reeds beschikbaar, de volgende stap is om deze informatie ook te gebruiken voor de aansturing van een cobot of robot. Veiligheid voorop Het project is breed opgezet en alle invalshoeken komen dan ook aan bod. Naast de mechanische kant wordt natuurlijk gekeken naar de veiligheid. “Wat de betrokkenen ook ontwikkelen, het mag natuurlijk geen gevaar opleveren voor de operator”, legt De Jong uit. Acceptatie van automatisering Ook de acceptatie van automatisering op de werkvloer is een punt van onderzoek. Hierbij wordt vooral bekeken hoe operators in het algemeen bij verschillende bedrijven tegenover robotisering staan. “Zijn operators bang hun baan kwijt te raken? Of zorgt robotisering er voor dat er alleen eentonig werk overblijft?”, licht De Jong toe. Positieve ontvangst Bij Van Beek is iedereen positief en gemotiveerd over het project. Dat is volgens De Jong ook logisch. “De trots bij de assemblage zit hem in mooi afgewerkte lasnaden. Je hoort vaak genoeg dat iemand een compliment krijgt voor goed laswerk, maar aan het aandraaien van een moer valt weinig eer te behalen”, verklaart De Jong. “En als automatiseren kan, dan zijn we daar altijd in geïnteresseerd.” “Dat is juist de uitdaging hier. Is automatisering bij maatwerk ook mogelijk?”, zegt De Jong. Het project moet binnen afzienbare tijd een prototype opleveren dat in de praktijk kan worden getest. Het ligt nog open of het resultaat van het project uiteindelijk een statische machine is, of bijvoorbeeld een gereedschap in de hand van een monteur. “Tot op heden laten we ons verrassen. Als de operator straks dezelfde handelingen met minder inspanning moet doen is het ook winst”, concludeert De Jong.

Geschreven door