Master Engineering b.v., gevestigd in Heteren, heeft onlangs bij een grote mestproducent in het westen van het land een Master bandweger (model BS311) geplaatst op een beladingsstation voor meststoffen. Deze installatie bestaat uit een trechter die met een shovel gevuld wordt en een uittrekband, die de meststoffen de lijn in brengt (zeef- en menginstallatie). Door in de uittrek band een bandweger te plaatsen kan men op eenvoudige wijze de gedraaide capaciteit van de lijn bepalen en registreren. De nauwkeurigheid van dit weegsysteem bedraagt +/- 1%. Het station is mobiel en kan gemakkelijk verplaatst worden. Indien gewenst, kan deze bandweger ook zodanig geleverd worden dat het een doseerstation wordt. Men kan dan een setpoint in ton/uur op de weegprocessor ingeven, en vervolgens zal de bandweger middels een frequentieregelaar de bandsnelheid sturen in functie van de gevraagde capaciteit. In dat geval kan men de lijn optimaal beladen met de gewenste capaciteit. Master Engineering heeft een uitgebreid gamma aan bandwegers en weegbanden die toegepast worden afhankelijk van de omstandigheden en gevraagde nauwkeurigheid, en een eventuele ijkwaardigheid. Het leveringsprogramma bestaat verder uit de Master weegbanden, schroefweegsystemen, valplaat meetsystemen, silo- en bunkerwegingen, batchwegers, metaaldetectie, weegplateaus en grote displays. Daarnaast kan Master service verlenen op de meeste merken bandwegers, waaronder Master en Ramsey.