Voor een zeer grote producent van graanproducten binnen de voedingsnijverheid, werd door Typhoon een luchtrecuperatiegroep geplaatst. Koken, malen, pellen, toasten, pletten, vlokken extruderen, poffen, .. hier kan het allemaal. De vestiging heeft 4 divisies: de haver- en gerstpellerij, maïsmolen, de graanvlokkerij en de extrusieafdeling. In de productietoren van de haverpellerij wordt er veel lucht weggenomen van op de diverse machines en stortpunten. Hierdoor stond de toren op een enorme onderdruk. Er werd aan Typhoon een oplossing gevraag om deze hoeveelheid lucht te compenseren, en dit over de verschillende verdiepingen van de toren. Als oplossing werden alle uitlaatleidingen voorzien van afzonderlijk gestuurde registerkleppen. Hierdoor kunnen alle leidingen gekoppeld worden naar één centrale hoofdleiding. Op de bovenste daken van de toren werd een filterkast voorzien voor het nafilteren van deze hoeveelheid lucht. Twee ventilatoren met een totaal debiet van 133.000 m³/h brengen de lucht terug naar de verschillende verdiepingen.

Geschreven door