J-Tec kreeg recent een opdracht van een producent die een grote verscheidenheid vaste stoffen verwerkt om een installatie te ontwerpen om afgewogen charges uit een Big Bag te halen, met de mogelijkheid deze weer af te kunnen sluiten. De grootste uitdaging was dat de producten zeer divers zijn qua stortgewicht en loopeigenschappen, en dat er slechts een zeer beperkte ruimte was. J-Tec`s antwoord: een speciaal ontworpen Big Bag losstation met daaronder een weegbunker op load cells. Het Big Bag losstation werd uitgerust met een klem-, tril-, en strekinrichting. De Big Bag kleminrichting zorgt ervoor dat een gedeeltelijk geloste Big Bag weer afgesloten kan worden, de slurf-strekinrichting zorgt ervoor dat het product goed door blijft stromen en de trilinrichting zorgt ook voor een betere uitdraging van de Big Bag. Op het bewegende deel van de Big Bag uitloop werd een vlinderklep geplaatst met daaronder een flexibel. Hierdoor kan de onderliggende weegbunker geïsoleerd worden van de Big Bag lossing. De werking: wanneer het product gelost moet worden gaat de vlinderklep open en schakelt de Big Bag schotel naar trilmodus. Wanneer de weegbunker vol is wordt de volmelder geactiveerd, de trilmotor stopt, en de vlinderklep sluit weer. Het product wordt verwogen en negatief uitgedoseerd. De charges worden bij elkaar opgeteld via PLC om de exacte hoeveelheid te kunnen bepalen. Beluchtingsnozzles en een restklopper zorgen ervoor dat de bunker volledig geledigd wordt.