Graag vragen we uw medewerking om het vakblad, de website en de nieuwsbrief Solids Processing nóg verder te verbeteren. Geef uw mening en neem 3 minuten om het vragenlijstje in te vullen. Daarmee kunnen wij Solids Processing nóg beter laten aansluiten op wat ú aan vakinformatie wilt hebben. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. href=http://www.solidsprocessing.nl/enquete/lzo target=_new>Klik hier het on-line lezersonderzoek