Kunstmestproductie met ­plasmareactor

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Kunstmestproductie met ­plasmareactor

Annemie Bogaerts, professor chemie aan UAntwerpen, krijgt financiering van de Europese Commissie voor onderzoek naar de inzet van plasmareactoren die stikstof en zuurstof uit de omgevingslucht rechtstreeks kunnen gebruiken om er stikstofoxiden van te maken als grondstof voor kunstmest. Bogaerts en collega’s zullen drie verschillende reactoren bouwen en testen op hun kwaliteiten en advies uitbrengen welke reactor in potentie het meest geschikt is voor de praktijk. De plasmareactoren zouden theoretisch tot vijf keer minder elektriciteit nodig hebben dan gangbare productieprocessen van meststoffen.

Het team acht de tijd nu rijp het reactorontwerp en de prestaties te optimaliseren, te testen in de praktijk, om vervolgens aan te bevelen welke reactor geschikt is voor opschaling en mogelijke commercialisering. De Europese gelden voor dit onderzoek betreffen de ‘proof of concept’ beurs van de European Research Council (ERC) van de Europese Commissie, waarmee onderzoekers, verbonden aan een Europese kennisinstelling, gelden kunnen binnenhalen. Aan elk geselecteerd onderzoeksproject wordt vanuit de Europese Commissie € 150.000 verleend, bovenop de bestaande ERC- beurs.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark