Bladel, 27 januari 2012 – KSE Process Technology B.V. heeft haar jarenlange ervaring in de PremixMineral gebundeld in een analysetool. Deze tool wordt gebruikt voor het ideale ontwerp van een fabriek, waarbij rekening gehouden wordt met alle huidige en toekomstige variabelen en met alle disciplines. Analyse Allereerst worden, met medewerking van de verschillende disciplines in een bedrijf, alle variabelen in kaart gebracht. De directie, de productieleider, de nutritionisten tot en met de kwaliteitsmanagers leveren hun input om een goede analyse te kunnen maken. De hoeveelheid grondstoffen, de ingrediënten, de benodigde percentages in recepten, de grootte van de batches, de productie uren per dag en per jaar, de aanvoer van grondstoffen, enz., worden allemaal in kaart gebracht. Aangezien elk recept bedrijfsspecifiek is, wordt absolute vertrouwelijkheid gegarandeerd. Output van de analyse De ontwerptool verwerkt alle gegevens om heel nauwkeurig de ontwerpparameters in beeld te krijgen. Dat kan gaan van, de benodigde capaciteit van doseer-en weegsystemen, het aantal benodigde silo’s, de inhoud van de silo’s, de verdeling van de grondstoffen over de wegers en de silo’s, tot en met omzetgegevens en kwaliteitseisen. “Met deze unieke analysetool hoeven onze klanten niet langer te raden naar de effecten van veranderingen in bijvoorbeeld de grootte van een batch, productiecapaciteit, toevoegingen en ga zo maar door”, aldus directeur Adriaan Smulders. “Deze tool helpt om rendabel te investeren in apparatuur en machines omdat de klant weet dat het voldoet aan zowel huidige als toekomstige eisen”.