Met jarenlange ervaring op elektrische installaties en machinebesturingen, heeft Armac zich dit jaar ook toegelegd op het keuren van machines en installaties. Tegenwoordig worden normen steeds strenger gecontroleerd en daarmee ook bij machinebouwers en-gebruikers nageleefd. Het gaat bij de keuringen om onderzoeken van de veiligheid, waarbij de inspectie zich alleen richt op installatierisico’s van zowel complexe vaste installaties tot aan eenvoudige machines. De hierbij gebruikte normen zijn NEN 3140:2011, bepalingen 5.101, respectievelijk 5.102. Al eerder dit jaar is Armac succesvol begonnen met het keuren van gereedschappen en instrumenten voor haar klanten en collega bedrijven in de omgeving. Dit gebeurt in haar eigen werkplaats en inclusief een keuringsrapport voor elk gekeurd apparaat. Aangezien we eventuele kleine gebreken direct kunnen repareren, is het aantal goedgekeurde apparaten groot en kan er vervolgens weer een jaar mee gewerkt worden tot een volgende keuring (één jaar later). Uiteraard biedt Armac daarbij de service om ruim van te voren hier melding van te maken, zodat daadwerkelijk al uw zorgen uit handen worden genomen. Vanaf de tweede helft van 2011 heeft Armac ook grootschaliger keuringen opgevat. Deze worden uitgevoerd door een - in opdracht van Armac - onpartijdige instantie, zodat absolute onafhankelijkheid gegarandeerd is. De rapportage wordt opgesteld door de instantie en elke goedgekeurde machine of installatie wordt voorzien van een certificaat. Op verzoek kan de klant Armac een passende offerte laten opmaken om eventueel afgekeurde machines te optimaliseren, zodat ze bij herkeuring wel aan de normering voldoet. De resultaten van de keuring worden door een visuele inspectie en door metingen verkregen en de uitvoering vindt plaats de hand van een erkend inspectieprotocollen, dat een reproduceerbare inspectie waarborgt. Deze werkwijze leidt ook tot een overzichtelijke rapportage, die één en ander voor de klant duidelijk inzichtelijk maakt middels heldere beoordelingen, conclusies, voorstellen hoe eventuele onevenredigheden kunnen worden aangepakt en foto’s van de gekeurde elektrische componenten, onderdelen en andere objecten.

Geschreven door