Schrootbedrijven krijgen in België en Europa steeds strengere emissierichtlijnen opgelegd.Reusachtige shredders breken schroot en daarbij komen stof en dampen vrij, die o.a. ook PCB’s en VOC’s bevatten. Met een door Keller nieuw ontwikkelde filtertechniek kan in de toekomst de emissie ver onder de wettelijke grenswaarden gegarandeerd worden. Keller installeert momenteel een revolutionaire nafiltersysteem, dat de verontreiniging van de gereinigde uitlaatlucht bij gasvormige componenten met 99% en bij stof tot minder dan 1 mg/Nm³ reduceert. Deze installatie wordt geplaatst bij de firma Galloo. Eerst bouwde Keller samen met Galloo een testinstallatie.“Op deze installatie hebben wij lang verschillende filters en hulpstoffen getest, die luchtverontreinigende stoffen zouden moeten binden, tot wij met de Probran-filter en een daaraan aangepaste absorptie een optimale combinatie gevonden hadden”, zegt Dhr. Boels van Keller Luchttechnik Benelux. Gedurende deze testperiode liepen verschillende schrootsamenstellingen door de Shredder en ook de meteorologische voorwaarden waren heel uiteenlopend. De experts van Keller,als ook onafhankelijke externe labo’s, controleerden de waarden van de uitgestoten gassen in de schoorsteen. Op deze manier was zeker dat de gevonden filtervariant, onder steeds veranderende basisvoorwaarden, voor alle toepassingen optimale resultaten oplevert. Ook de lopende verbruikskosten van de uiteindelijke full scale installatie lieten zich door de testinstallatie relatief precies berekenen. “De kosten zijn acceptabel, ook indien dit betekent dat onze verwerkingsprijs lichtjes stijgt”, verklaart Dhr. Debaere van Galloo. “Daardoor kan Galloo zonder onderbreking verder werken, als de verscherpte grenswaarden voor shredderinstallaties in België, Frankrijk en Nederland bindend worden. Daarmee stellen wij een nieuwe standaard, die als voorbeeld voor andere bedrijven in de sector kan dienen.” “De testinstallatie hebben wij ondertussen ontmanteld en de eerste volwaardige filterinstallatie wordt nu bij een shredder opgericht”, zegt Dhr. Boels. Met het nieuwe filtersysteem daalt overigens niet alleen de PCB-uitstoot met 99%, maar ook de totale vluchtige koolwaterstofbelasting wordt 20 keer verminderd. En in plaats van tussen 25 mg fijn stof per m3 lucht, komt er uiteindelijk minder dan 1mg/Nm³ daarvan in de atmosfeer. Dit is revultionair op gebied van luchtbehandeling bij schrootverwerking. Dit wordt benadrukt door het agentschap Ondernemen dat deze nieuw