Keller heeft, als innovatieve filterconstructeur, reeds lang voor er sprake was van de ATEX richtlijn, steeds rekening gehouden met het gevaar voor stofexplosies bij filterinstallaties. Met de komst van de ATEX richtlijn moest de volledige risicobeoordeling van de stoffilters herwerkt worden. Hier nam Keller het voortouw door ondermeer te zetelen in de commissie die de nieuwe Duitse norm VDI2263-6 uitbracht. Deze norm beschrijft hoe stoffilters beveiligd worden tegen brand- en explosiegevaar. Daarnaast heeft Keller zelf verschillende ATEX gekeurde beveiligingscomponenten ontwikkeld, waaronder de Pro-Flap terugslagklep en de ProBox vlammenfilter. De Pro-Flap terugslagklep, gekeurd volgens de nieuwste norm prEN15089, zorgt ervoor dat in geval van explosie, de explosievlam en –druk niet terug slaat in de afzuigleiding. De ProBox vlammenfilter wordt gebruikt in de afzuigleiding van werktuigmachines die werken met koelsmeerstoffen. Op deze machines worden er olienevels afgezogen naar een centrale filterinstallatie. Ingeval van brand in een machine wordt dmv de ProBox verhinderd, dat de brand zich uitbreidt naar de filterinstallatie en naar de andere machines die op deze filterinstallatie aangesloten zijn. Een voorbeeld van een ATEX beveiligde installatie met Proflap terugslagklep is Plastivan, een toonaangevende fabrikant van kunststoffen profielen die gebruikt worden in de woningbouw.