Een recent project voor een internationale speler in de zuivel industrie daagde J-Tec Material Handling uit een passende oplossing te vinden voor het inmengen van een hygroscopisch en licht gevaarlijk product in een vloeistof. Een korte beschrijving van de installatie: J-Tec installeerde een aangepaste versie van hun eigen hygiënisch en ergonomisch ontworpen zakkenstort systeem om de droge stoffen in te mengen. Dit systeem is voorzien van een preparatie tank met roerwerk waarin het poeder meteen kan worden opgelost tot een X% water/product oplossing. Naast een optimale en comfortabele werkomgeving wordt ook de veiligheid van de operator gegarandeerd dankzij de integratie van een uiterst efficiënt ontstoffing systeem. Omdat de productie zone gedefiniëerd is als een “natte zone”, is het geïnstalleerde ontstoffing systeem aangesloten op een natwasser. Deze natwasser zorgt ervoor dat de vervuilde lucht door middel van nevel het product van de lucht scheidt. Zo verlaat er enkel zuivere lucht de ruimte en is de kans op contaminatie uitgesloten. Wanneer het gewenste mengsel is bereikt, wordt het verpompt naar één van de geïnstalleerde buffertanks. Omdat de gewenste water/product oplossing in deze tanks Z% moet zijn in plaats van de eerder verkregen X%, wordt het zakkenstort en de preparatie tank gespoeld na elke batch. Het spoelwater heeft hier 2 doelen: 1. Het verwijderen van al het product overschot in het zakkenstort systeem en de preparatie tank 2. Het verkrijgen van een perfecte X% oplossing doordat de spoeling wordt opgevangen in dezelfde buffertank waar ook de eerste oplossing naartoe werd gepompt Om segregatie in de buffertanks te voorkomen zijn deze allebei uitgerust met een roerwerk waardoor het mengsel continu op peil wordt gehouden. In de laatste fase van dit proces wordt het mengsel gedoseerd in een volgend proces. Om ook segregatie in de leidingen tegen te gaan heeft J-Tec een ringleiding voorzien met als doel het product constant te laten circuleren tussen de buffertank en de aansluiting op de volgende installatie. Een extra voordeel is dat deze installatie volledig nat kan worden gereinigd dankzij een geautomatiseerde CIP-installatie. J-Tec beheerst naast de klassieke mix methoden ook andere technologieën zoals mengen onder vacuüm en “in-lijn” mengen.