ISO certificering voor Dinnissen Process Technology

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: ISO certificering voor Dinnissen Process Technology

Binnen de markten waarin Dinnissen opereert stellen klanten hoge eisen aan de proces- en technologiekennis en toegepaste oplossingen van hun toeleveranciers. Dinnissen speelt een leidende rol en stelt zichzelf doelstellingen om deze rol te kunnen waarborgen. Naast het continu innoveren van producten en oplossingen waarbij de klant centraal staat, heeft Dinnissen de laatste maanden hard gewerkt en haar doelstelling voor integrale certificering van ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 27001:2013 bereikt.

Kwaliteit
“Als organisatie maken wij al jaren een gestage groei door”, laat Operationeel Directeur Wouter Kuijpers weten. “Wij zijn ervan overtuigd dat het succes voortvloeit uit klantgerichtheid, voortdurende innovatie en streven naar kwaliteit.” Dit is onder meer af te leiden uit de jarenlange relaties die Dinnissen onderhoudt met haar klanten. In het verleden is er om diverse redenen nooit voor gekozen om over te gaan naar een ISO 9001 certificering. Door de nieuwe ‘High Level Structure’ (HLS) van de normering is nu echter het moment gekomen om aan te tonen dat de processen binnen Dinnissen voldoen aan de gestelde eisen van ISO 9001:2015. Voor de bestaande en toekomstige klanten zal deze certificering onderschrijven dat kwaliteit en het continue verbeteren hiervan in het DNA van Dinnissen zit.

Milieu
Het milieumanagementsysteem van Dinnissen is een belangrijk instrument om uitgangspunten te formaliseren en de voortgang te bewaken. Deze werkwijze moet ertoe leiden dat de organisatie, op milieugebied naar een hoger niveau wordt getild. Dinnissen geeft een hoge prioriteit aan milieu. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een milieumanagementsysteem is opgezet conform de eisen van de norm ISO 14001. Het beheersen van milieurisico’s en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering van Dinnissen. Daarom is het milieumanagement geïntegreerd binnen het ‘High Level Structure’ kwaliteit management systeem.

Informatiebeveiliging
Informatie delen in zijn algemeenheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. De verwachting binnen Dinnissen is dat informatiebeveiliging daarom een steeds belangrijker aspect gaat worden, niet alleen voor onze samenleving, maar ook in onze bedrijfsvoering. De directie van Dinnissen heeft ervoor gekozen niet te wachten tot zij door de markt gedwongen wordt tot het nemen van maatregelen, maar om hier proactief op te reageren. “Om aan te tonen naar belanghebbenden zoals klanten, leveranciers en medewerkers dat we dit uiterst serieus nemen, hebben we ons managementsysteem voor informatiebeveiliging laten certificeren conform de eisen van ISO 27001:2013”, aldus Wouter Kuijpers.

Vanzelfsprekend moet de Dinnissen organisatie blijvend voldoen aan wettelijke eisen, convenanten en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging. Dinnissen gaat echter een stap verder. “Als organisatie willen wij een betrouwbare partner zijn en blijven voor alle belanghebbenden. De ISO certificering zal hiertoe bijdragen”, aldus Wouter Kuijpers.

Geschreven door

Logo van:ISO certificering voor Dinnissen Process Technology

Dinnissen Process Technology

Trusted by the best Bij Dinnissen zijn we er trots op dat we wereldwijd bekend staan om onze expertise, kwaliteitsproducten en innovatieve oplossingen op maat. We zijn nog trotser, dat onze klanten en medewerkers... Lees meer