Sinds vorig jaar is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland. NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Dit wordt dan NEN-EN-ISO 7010. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven. Door het herzien van de normen sluit NEN ook beter aan op de eisen van het Bouwbesluit. Naar verwachting worden enkele correcties toegepast in het Bouwbesluit. Daarbij wordt ook de verwijzing naar normen geactualiseerd. Met de publicatie van wijzigingsbladen wordt een aantal symbolen ingetrokken, totdat de herziene versies zijn gepubliceerd. Deze keuze is gemaakt omdat het doorvoeren van de wijzigingen in de nationale normen meer tijd vergt dan verwacht. Eerder is gecommuniceerd dat de herziene versies in januari 2013 als ontwerp gepubliceerd konden worden, dit blijkt helaas voor de normcommissie ‘Grafische symbolen’ niet haalbaar. Gevolgen Nederlandse normen In Nederland zijn de volgende normen (gedeeltelijk) in strijd met NEN-EN-ISO 7010: NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. Deze norm wordt herzien. Nagenoeg alle symbolen hieruit zijn te vinden in NEN-EN-ISO 7010. NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’ is eind januari 2013 ingetrokken. Op de website www.nen.nl is opgenomen dat deze zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011. NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’ wordt herzien. De huidige norm krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen; dit betreft de symbolen opgenomen in NEN-EN-ISO 7010. NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s’ wordt op enkele punten herzien.