De Zweedse Universiteit voor Agriculturele Wetenschap (SLU) heeft in samenwerking met het Zweedse onderzoeksbureau Energidalen AB in Februari 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van de vochtinhoud in Biomassa met het systeem van INADCO Moisture Measurement in vergelijking met de droogstoof volgens de Europese Norm (EN 14774-1:2009). Door een groeiende interesse om Biomassa als brandstof te verhandelen in energie-inhoud in plaats van volume of gewicht wordt het steeds belangrijker om van deze Biomassa ook het vochtgehalte te weten. Een veel gebruikte methode om het vochtgehalte te bepalen is met een droogstoof in een laboratorium. Deze methode is echter tijdrovend en de monsters zijn lang niet altijd representatief. Het doel van dit onderzoek was om te ontdekken of het systeem van INADCO gebruikt kan worden in het online bepalen van het vochtgehalte. Voor het onderzoek heeft het SLU en Energidalen 80 verschillende monsters aangemaakt van 50 liter variërend in vochtpercentage van 35%, 50% en 75% met verschillende fracties. Hierbij zijn verschillende soorten van gechipt hout gebruikt afkomstig van de Den, Spar, Berk en mengsels hiervan als ook Boomschors, Potgrond. In totaal zijn 160 verschillende meetpunten en referentiepunten met elkaar vergeleken en met Excel is een correlatiegrafiek opgemaakt zonder te classificeren naar houtsoort, vochtinhoud of deeltjesgrootte. Uit het onderzoek is als conclusie gekomen dat het meetsysteem van INADCO minstens net zo betrouwbaar en accuraat is als de droogstoof waarmee de controle is uitgevoerd, ondanks de handelingsfouten die tijdens de test zijn ontstaan. Uit de correlatiegrafiek is duidelijk naar voor gekomen dat de nauwkeurigheid van het INADCO meetsysteem nog significant zal toenemen indien er wel met classificeren wordt gewerkt. De eerste resultaten van deze test zijn door het SLU gepresenteerd op het begin Juni in Kopenhagen gehouden wetenschappelijke congres, de “ETA Biomass Conference”. Door veel aanwezigen werden de resultaten als “opmerkelijk goed” ontvangen. De uitslag van de test is als zo positief bevonden dat door Energidalen is besloten om met de door INADCO ontwikkelde technologie verder te gaan waarbij het meetsysteem zal worden ingebouwd in een volautomatische installatie waarbij weer door het SLU deze online test zal worden opgevolgd. Los daarvan zal door het SLU een “Scientific Paper “ worden geschreven, gezien de grote stap in technologie die hiermee gemaakt is.

Geschreven door