In een mobiele installatie heeft een ijkwaardig weegsysteem de voorkeur. Dat is vaak niet haalbaar, om praktische of financiële redenen. De ijkwet laten het toe, maar de eisen zijn dusdanig dat een substantiële investering het gevolg is. Een mobiele weegband wordt door ons vooral ingezet als alternatief op dure doorstroomwegers voor scheepslosinstallaties. Voordeel van een dergelijke weegband is de hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, omdat de band vrij staat van de trillende zeefinstallatie of breker. Het is echter een losse component van de mobiele installatie en moet derhalve waarschijnlijk apart vervoerd worden. Een veel toegepast alternatief is het monteren van een bandweger in één van de beschikbare banden van de zeefinstallatie of breker. Dat zal echter niet ijkwaardig uitgevoerd kunnen worden en beperkt blijven tot nauwkeurigheden van 1 à 2%. Door als leverancier van te voren met de klant af te stemmen dat op basis van die nauwkeurigheid toch verrekend mag worden, kan volstaan worden met deze relatief goedkope oplossing. Het voordeel van het uitvoeren van een zeefinstallatie of breker met een bandweger, zit vooral in het feit dat men niet afhankelijk is van de beschikbaarheid van een weegbrug of de juiste wiellader.