Houtpellets ontwikkelen zich van een regionaal verhandeld nicheproduct tot een mondiaal vervoerd massagoed. Ook Europees marktleider ´German Pellets´ verplaatst inkoop en productie verder weg van de thuismarkt. Het concern produceert in Europa op 14 locaties jaarlijks 1,75 miljoen ton pellets. Een eigen fabriek, operationeel in 2013, in Tyler County in Texas voegt daar 500.000 ton aan toe. De afzetmarkt ligt in Europa. Door de geringe winstmarges worden pellets doorgaans afgezet binnen een straal van 200 kilometer van de fabriek. Het marktbereik neemt toe bij grotere hoeveelheden en grotere transportmiddelen 1). Zo gaan pellets van een fabriek in Wismar aan de Oostzee met kustvaarders en minibulkers naar Scandinavië. Voor de Texaanse productie wil German Pellets schepen inzetten met een laadvermogen van 40.000 tot 60.000 ton op basis van een vijfjarig contract met gefixeerde prijzen. Gezien de momenteel lage huurprijzen voor schepen voor droge bulk, lijkt de tijd hiervoor gunstig. Lange tijd was Canada de grootste pelletproducent maar in het vierde kwartaal van 2011 kwamen de Verenigde Staten langszij. Omdat de transportafstand van Texas naar Europa ten opzichte van de Canadese westkust de helft is, schat German Pellets het perspectief van de nieuwe fabriek positief in. 1) Dit geldt ook voor verhoging van de calorische waarde per ton door verdere onttrekking van vocht aan de pellets; torrificering. Desalniettemin verwacht het Havenbedrijf niet dat biomassa die in Zuidoost-Azie veel voorhanden is, snel naar Europa zal komen. De afstand is wel zeer groot en dichterbij is er een zeer grote en kapitaalkrachtige afzetmarkt, bijvoorbeeld in Australië en China. Voor Europa zijn daarom Noord-Amerika en in de toekomst Brazilie (eucalyptusplantages) de aangewezen productiegebieden. De verwachte grotere schepen kunnen in Rotterdam gemakkelijk terecht op de beide Maasvlaktes en in de Europoort. Een betere toegankelijkheid van de Botlek en Dordrecht zijn onderdeel van de algemene opwaardering van deze gebieden.