De aanhoudend zwakke marktomstandigheden in vooral Europa zorgen voor een afnemende productie van 1,5% in 2012 in de Nederlandse industrie. Deze krimp volgt op twee goede jaren waarin de productie in totaal met bijna 10% toenam. De grootste afname is er in 2012 voor de transportmiddelenindustrie en machinebouw (respectievelijk -7% en -3%). In hun kielzog krijgen toeleverende branches zoals de metaal, rubber- en kunststof en chemische industrie een productiekrimp te verwerken. De voedingsmiddelenindustrie kent dit jaar nog wel een kleine groei. Winstgroei is hierbij echter een uitdaging door de aanhoudende prijsfocus in de Europese foodretail, versterkt door de koopkrachtdaling bij veel consumenten. De aanhoudende crisis in Europa en de effecten die dit heeft op de mondiale economie hebben ertoe geleid dat de groeimotor voor de Nederlandse industrie, de export, hapert. Vooral de marktomstandigheden in West-Europa / eurozone zijn lastig, terwijl juist naar die regio ruim 70% van de industriële export gaat. Het is echter niet alleen kommer en kwel. Duitsland, de grootste exportpartner voor de Nederlandse industrie, blijft ondanks een terugval relatief goed presteren, mede omdat de Duitse industrie goed is angesloten op de snelgroeiende economieën in de wereld. In januari is een verder herstel van de orderportefeuille zichtbaar voor watbetreft de exportorders van de Nederlandse industrie (zie figuur). Naar verwachting klimt de industrie in de loop van het eerste halfjaar verder uit het dal.