Vandaag ontving koolzaadboer Van Gorsel als eerste producent in een vloeibare biomassa keten (biodiesel) het nieuwe NTA 8080 certificaat. Afgelopen vrijdag had Vagroen als verzamelaar en verwerker van houtachtige reststromen de primeur voor vaste biomassa. Met het ‘NTA 8080 approved` certificaat tonen bedrijven aan dat de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of inzetten duurzaam is. Het certificatiesysteem is van toepassing op vloeibare, vaste en gasvormige biomassa die wordt gebruikt om energie op te wekken of brandstof te produceren. Tijdens de lancering van het certificatiesysteem op 26 januari jl. in Rotterdam benadrukte Ruud Lubbers, voorzitter van de council van het Rotterdam Climate Initiative al: `Het begint niet bij afdwingen en bij wetgeving, het begint bij bedrijven die zelf maatschappelijk willen ondernemen.` Nu krap een maand later zetten de eerste twee bedrijven deze woorden kracht bij door het behalen van het ‘NTA 8080 approved` certificaat. Zij maakten deel uit van de zes bedrijven die tijdens de lancering een intentieverklaring tekenden, waarin zij aangaven zich te zullen inspannen om hun organisatie te certificeren. De andere ondertekenaars waren Eneco, AgrenNewEnergy, Biocandeo en Delta Milieu. Reacties van de gecertificeerde bedrijven Arend de Wagenaar, directeur Vagroen: `Biomassa gaat een belangrijke rol spelen in de voorziening van energie. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Het aanbod van biomassa is divers. Afnemers willen echter biomassa volgens vaste leveringspatronen onder vastgestelde kwaliteitscriteria en steeds meer onder de vastgestelde duurzaamheidcriteria. Duurzame biomassa wordt geproduceerd op een milieuvriendelijke manier en draagt bij aan het welzijn en welvaart van de omgeving. NTA 8080 certificatie helpt ons om dit aantoonbaar te maken.` Wim van Gorsel, Akkerbouwbedrijf Van Gorsel: `Als boer heb ik duurzaamheid van nature al hoog in het vaandel staan. Ik vind het belangrijk om als een goede rentmeester zorg te dragen voor mijn gronden en de kwaliteit ervan te behouden voor volgende generaties. NTA 8080 certificatie helpt mijn bedrijf om vanaf de bron de duurzaamheid van de biomassa aan te tonen. Duurzaam van land tot klant noem ik dat.`