Dosering voor kleine producthoeveelheden

icon.highlightedarticle.dark Tech & Productie
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Dosering voor kleine producthoeveelheden

Voor veel producenten wier goederen bestemd zijn voor de verkoop, kan de vraag naar de juiste verpakking niet altijd duidelijk worden beantwoord. Hoewel big bags worden beschouwd als het meest gebruikte transport- en opslagmiddel, zijn ze met hun vulcapaciteit van 1000 tot 1500 liter niet geschikt voor elke klant. Voor kleine bedrijven of klanten die een kleinere producthoeveelheid vooraf willen testen, zijn big bags met hun enorme vulcapaciteit vaak te groot. In de meeste productiebedrijven is de ruimte beperkt en de installatie van een aparte productielijn met aangesloten afvulling voor kleine verpakkingen vaak niet lonend. Dit was ook de uitdaging voor een fabrikant van kunststof granulaten die herhaaldelijk aanvragen kreeg voor kleinere producthoeveelheden die hij niet optimaal kon bedienen. J. Engelsmann AG construeerde vervolgens een mobiel vulstation voor kleine verpakkingen dat eenvoudig in voorhanden big bag-vulstations kan worden geplaatst.

Tot nu toe gebruikte de exploitant alleen big bag-vulstations aan het einde van zijn productieproces om de kunststof granulaten te wegen en af te vullen. Aanvragen voor kleinere producthoeveelheden kon hij niet of slechts met meer tijd en moeite verwerken, omdat het vullen dan met de hand moest gebeuren. Een vulstation voor kleine verpakkingen met een vulhoeveelheid van 20 liter moet dit probleem in de toekomst oplossen. De uitdaging: de ombouw van een van de bestaande afvullijnen was voor de exploitant niet aan de orde, daarvoor was de vraag naar kleinere hoeveelheden niet groot genoeg. In plaats daarvan wilde hij de capaciteit van de bestaande big bag-systemen behouden en alleen overschakelen naar het vullen van kleine verpakkingen als dat nodig was. Voor hem was het vooral belangrijk om de tijd die nodig was om het station om te bouwen voor kleine verpakkingen, zo kort mogelijk te houden om snel op klantenwensen te kunnen reageren. Daarnaast zou de ombouw zelf zo ongecompliceerd mogelijk en voor de betreffende bediener gemakkelijk uit te voeren moeten zijn. Als oplossing heeft J. Engelsmann AG een autarkisch vulstation ontwikkeld dat qua afmetingen perfect is aangepast aan de big bag-stations en indien nodig als uitbreiding gewoon in deze stations kan worden geplaatst.

Veel functie op weinig ruimte
Een frame vormt de basis van de nieuwe vuleenheid. In dit buitenframe bevindt zich de eigenlijke vuleenheid, bestaande uit een platformweegschaal met vulstandaard en vulkop waarop de lege verpakkingen worden aangesloten. Dankzij de geïntegreerde opnames voor een vorkheftruck kan het vulstation snel van A naar B worden getransporteerd en is het niet gebonden aan een vaste montageplaats. Zodra moet worden overgeschakeld naar het vullen van kleine verpakkingen, wordt het vulstation door een vorkheftruck opgehaald en naar een van de bestaande big bag-stations verplaatst. In de eerste stap wordt de voorhanden big bag-vulkop en het laadgerei verwijderd voordat het basisframe van het vulstation voor kleine verpakkingen eenvoudig op de U-weegschaal van het big bag-station kan worden geplaatst.

In tegenstelling tot de big bag-vulling wordt het product bij de vulvariant voor kleine verpakkingen eerst via een zeefmachine geleid voordat het product wordt afgevuld. De integratie van een zeefstap om het kunststof granulaat vóór het afvullen te bevrijden van overkorrels en fijne deeltjes, was een van de belangrijkste procesvereisten van de exploitant. Deze taak wordt nu uitgevoerd door een rondzeefmachine met zeefinzetten die op het basisframe geïnstalleerd is en als controlezeef fungeert. Afhankelijk van de verdere verwerkingsprocessen bij de klant is de afscheiding van fijne deeltjes echter niet altijd noodzakelijk. Als dienovereenkomstig geen grenswaarden worden opgegeven, kan de exploitant de tweede zeefinzet gewoon door een blindplaat vervangen, zodat slechts twee fracties worden gezeefd: het gewenste product en de grove deeltjes. Om te voorkomen dat korrels tijdens het zeven in het zeefweefsel blijven steken, is de rondzeef bovendien voorzien van een ultrasoon reinigingssysteem. Door dit type zeefreiniging wordt het zeefweefsel met een ultrasone frequentie geprikkeld, zodat de vaststekende korrel loskomt.

Na het zeven stroomt het van grove en fijne deeltjes bevrijde granulaat via de uitlaat voor het gewenste product door een BFM-manchet naar de daaronder staande productopvangbak. Een niveau-indicator meet daarbij continu het vulniveau om zowel overvulling van de container als drooglopen te voorkomen. Door een tweede BFM-manchet stroomt het granulaat uiteindelijk uit de opvangbak via de vulkop in de aangesloten kleine verpakking. Zowel de vulkop als de productopvangbak zijn aangesloten op het afzuigsysteem ter plaatse om een bijzonder stofarme materiaaltoevoer te garanderen.
Om de verplicht te ijken verpakking te vullen, hoeft de bediener alleen nog de gewenste vulhoeveelheid in te voeren in het in hoogte verstelbare bedieningspaneel. Het vulproces gaat door totdat de weegschaal een signaal geeft dat het ingestelde gewicht is bereikt. Een pneumatisch bediende afsluitklep onder de opvangbak sluit vervolgens automatisch en stopt zo het vulproces. De operator kan nu de zakgesp van de vulkop openen en de gevulde verpakking verwijderen. Dankzij de hoge mate van automatisering bereikt de exploitant een doorvoercapaciteit tot 1000 kg/h, een volume dat met een handmatige vulling nooit zou kunnen worden bereikt. Alle onderdelen die met het product in contact komen, zijn vervaardigd van roestvrij staal (1.4571 of 1.4404), zijn geslepen en elektrogepolijst met een ruwheid van 0,6 µm. Alle andere onderdelen zijn vervaardigd van V2A.

Conclusie: de uitbreiding van zijn productie met het afvulstation voor kleine verpakkingen biedt de klant verschillende voordelen. Bestellingen van kleine producthoeveelheden kunnen probleemloos worden afgehandeld en het afvullen van productmonsters is ook economischer, zodat monsters nu vaker kunnen worden gebruikt als verkoopinstrument, bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe klanten. Dankzij het ontwerp als mobiele uitbreiding van de reeds bestaande big bag-stations was geen kostbare ombouw van het productieproces nodig. De installatie van het extra vulstation voor kleine verpakkingen kon dus helemaal zonder stilstandtijden of productieuitvallen worden uitgevoerd. Door de eenvoudige aansluiting van het vulstation voor kleine verpakkingen op de big bag-stations kan de exploitant bovendien op zeer korte termijn reageren op de wensen van de klant en zijn productie dienovereenkomstig aanpassen – zonder de permanente integratie van een extra vulstation.

Meer informatie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Dosering voor kleine producthoeveelheden

J. Engelsmann AG

Engelsmann AG levert hét proces voor alle soorten stortgoederen. Sinds 1873 bieden wij proces technische oplossingen voor alle soorten stortgoed. Ons leveringsprogramma omvat zeefmachines, Big Bag vul- en losinstallaties, mixers... Lees meer