DENIOS ook strategisch partner voor uw e-procurement-systeem

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: DENIOS ook strategisch partner voor uw e-procurement-systeem

Best available technology
Op veiligheidsgebied valt er nog heel wat te verbeteren en te innoveren. Binnen de specialisatie van DENIOS – veilig werken met gevaarlijke stoffen – proberen we continu systeemverbeteringen door te voeren. Productinnovatie is binnen ons bedrijf een continu proces; het toepassen van ‘best available technology’ wanneer de efficiency wordt verbeterd bij het gebruik en zo mogelijk de kosten worden gereduceerd. Met meer dan 25 jaar ervaring en een uitgebreid programma producten en services kunnen wij ervoor zorgen dat uw veiligheidsbeleid wordt geoptimaliseerd.

Risico-containment
Innovatie heeft bij DENIOS ook betrekking op duurzaamheid, waarbij we processen binnen onze de organisatie toetsen aan ‘People, Planet, Profit’ – de Triple-P uitgangspunten – en de ‘lean-factor’ om te stimuleren dat processen efficiënter gaan verlopen. Zo kunnen wij in en voor organisaties het veiligheidsniveau verbeteren door het wegnemen van drempels en het beschermen van mens en milieu door risico-containment. We realiseren dit door advies op maat, levering van adequate producten en instructie van uw personeel m.b.t. procedures en het gebruik van de voorzieningen.

E-procurement
Innovatie betekent bij DENIOS ook dat u uw inkoopprocessen kunt structureren en automatiseren door de integratie van e-procurement-systemen, zoals Hubwoo, Ariba en GHX. Neem contact op voor meer informatie over deze wijze van inkopen.

Vakkundig en efficiënt in heel Europa
Als strategisch partner biedt DENIOS enerzijds door de specifieke specialisatie binnen onze niche vakbekwaamheid en ondersteuning in heel Europa aan, anderzijds efficiëntie via indirect e-procurement en optimale logistieke processen.

Geschreven door

Denios BV

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal om risico’s voor mens en milieu te reduceren. Integrale samenwerking met onze opdrachtgevers, een brede, unieke specialisatie en ervaren adviseurs bieden voor iedere situatie de veiligste oplossing. Lees meer