Delft Solids Solutions zal op de Easyfairs SOLIDS 2011 beurs (Rotterdam, 5-6 oktober 2011) voor het eerst haar apparatuur demonstreren voor stofmeting welke werkt volgens de internationale standaard EN 15051 “Werkplaatsatmosfeer – Meting van de stoffigheid van bulkmaterialen”. Deze methode wordt internationaal meer en meer toegepast in het quantificeren van de stoffigheid van bestaande en – in het bijzonder voor – nieuw op de markt te introduceren materialen. De EN 15051 methode wordt ook regelmatig door de Environmental Protection Agency (EPA) in de USA vereist. Tijdens het manipuleren met poedervormige grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten wordt meer en meer aandacht gevraagd voor de volksgezondheid en stofvorming in het bijzonder. De schadelijkheid van mogelijk vrijgekomen stof wordt geclassificeerd in de zgn. inhalable, thoracic, and respirable stoffractie. Deze classificatie correleert met de grootte van de stofdeeltjes en de plaats waar zij in het ademhalingssysteem terecht kunnen komen en dus de mogelijke gevolgschade. Het laboratorium van Delft Solids Solutions heeft nu de mogelijkheid om deze verschillende stoffracties in uiteenlopende materialen te quantificeren met de zgn. roterende trommel methode, geheel uitgevoerd in overeenstemming met de EN 15051 norm. Hierbij wordt een bekende hoeveelheid poeder in een speciaal geprepareerde trommel gebracht welke met geregelde snelheid roteert, terwijl er een gecalibreerde luchtstroom doorheen wordt geleid. De luchtgedragen stofdeeltjes wordt vervolgens door speciale filters geleid welke de deeltjes scheiden op basis van hun beoogde schadelijkheid (inhalable – thoracic - respirable). Delft Solids Solutions is graag bereid u nadere informatie te verschaffen over de mogelijkheden van de EN 15051 stofmeting en is tijdens de Easyfairs SOLIDS 2011 beurs te vinden op stand no. A1000. <i>Foto:</i> “Inhalatie van koolstof deeltjes kan leiden tot de zgn. zwarte long ziekte. Analyse van vrijgekomen stofdeeltjes tijdens het manipuleren met vaste stoffen is hier van cruciaal belang” Bron: WorldPress.com - zie externe link.